Yayın Politikası

Kapadokya Üniversitesi Yayınları, yayın komisyonuna iletilen veya seri editörleri tarafından önerilen metinleri editoryal değerlendirmeden ve hakem incelemesinden geçirdikten sonra okuyucuları ile buluşturmaktadır. Yayımlanması veya Türkçe’ye çevrilmesi planlanan eserler, seri editörlerimiz tarafından koordine edilen danışma kurullarının görüşleri doğrultusunda yayın takvimine alınmaktadır.

Yayınevimiz, ürettiği her türlü yayını ulusal ve uluslararası akademik literatüre dahil etmeyi amaçlar. Bu çerçevede, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından, kitaplar için ISBN, dergiler için ISSN numaraları alınır, yayınlar ulusal kütüphane kataloglarına ve elektronik dizinlere dahil edilir, uluslararası veri tabanlarında listelenmeleri için DOI numaraları alınır.

Yayınevimiz açık erişim konusunda ilerici bir yaklaşım sergileyerek, alanlarında referans olma niteliği taşıyan eserleri web sitesi aracılığıyla paylaşmaktadır. Bu çerçevede yayınevimiz, Mütevelli Heyet Başkanımız Alev Alatlı tarafından derlenen Bize Yön Veren Metinler ve Batı’ya Yön Veren Metinler gibi çok önemli iki referans kaynağını, web sitesi aracılığıyla açık erişimde okuyucuların kullanımına sunmuştur. Yayınevimiz, açık erişim ile paylaşılan eserleri Creative Commons lisansı ile lisanslamaktadır.

Kitap Yayınlama Başvuruları İçin...

Kapadokya Üniversitesine kitap yayınlama başvurusu için, yayınlanacak eserin (herhangi bir "Word" formatında), KÜN Yayın Taslağı Teslim Formu ile birlikte  kapadokyayayinlari@kapadokya.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir.

Başvurular Kapadokya Üniversitesi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız...

 

Kapadokya Üniversitesi Yayın Kurulu

Prof. Dr. Vesile Şenol
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal

Amaç ve Hedeflerimiz

KÜN, içinde bulunduğu Kapadokya coğrafyasından başlayarak, Türkiye’nin ve yakın coğrafyaların kültürel ve tarihi mirasının kayda geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Kapadokya Üniversitesi Yayınları, bilime, sanata ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunan, saygın ve prestijli eserleri okuyucularına ulaştırmayı hedefler.

Kapadokya Üniversitesi Yayınları, KÜN’ün uzmanlaştığı ve öncelik verdiği alanlardaki bilgi birikiminin, ulusal ve evrensel değerlere katkı sunmasını sağlamak üzere, Siyaset, Beşerî Bilimler, Sanat, Sağlık ve Teknoloji alanlarında yayınlara odaklanmaktadır. Kapadokya Üniversitesi’nde var olan veya yapılan çalışmalarla elde edilen bilgilerin, fikir ve yeniliklerin ihtiyaç duyan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarınca kullanımını sağlamak da, hedeflerimiz arasındadır.

Siyaset, Beşerî Bilimler, Sanat, Sağlık ve Teknoloji alanlarında özel seriler halinde yayınlar yapan yayınevimiz, kitaplar, dergiler, konferans tebliğleri, ders kitapları, uygulama kitapları ve raporlar yayımlamaktadır.

Yayın Serileri

Yayınevimiz tarafından Kapadokya Kitapları Serisi, Siyaset Kitapları Serisi, Beşerî Bilimler Serisi, Sağlık Bilimleri Serisi başlatılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Bu serilere teknoloji, sanat ve diğer alanlardaki serilerin de eklenmesi planlanmaktadır.

Kapadokya Kitapları Serisi, KÜN’ün de bir parçası olduğu Kapadokya bölgesinin kültürel, doğal ve tarihi mirasını kayıt altına almak amacıyla başlatılmıştır. KÜN, mimari restorasyon ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla koruma altına aldığı zenginlikleri yaptığı nitelikli yayınlarla gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

Siyaset Kitapları Serisi, Türkiye’nin ve ülkemizin yakın ilişki içinde bulunduğu coğrafyaların siyasi, iktisadi, tarihi, sosyolojik değerlendirmelerine ve analizlerine odaklanır. Yayınevimiz, bu bölgelerle ilgili disiplinler arası çalışmaların yer aldığı bir dergiyi de 2019 yılında yayımlamaya başlayacaktır. Dergide, öncelik alanı olarak belirlenen Güney, Doğu ve Merkezi Asya Coğrafyası ile ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Kafkasya bölgelerine öncelik verilmesi öngörülmektedir.

Ülkemizdeki ilk Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi’ne ev sahipliği yapan KÜN, bu alanda yayın yapmayı planlayan, açık erişimli, uluslararası, hakemli ve disiplinler arası bir çevreci beşerî bilimler dergisinin de çalışmalarını yürütmektedir. Küresel iklim krizlerinden kaynaklanan baskılar ve yaşanmakta olan ekolojik ve toplumsal değişimleri gündeme getiren dergide beşerî bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanlarında makaleler yayımlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Serisi ise, KÜN’ün meslek yüksekokulu tecrübesinden gelen bilgi birikimini okuyucularıyla buluşturmayı hedefleyen bir seri olarak hayata geçirilmiştir. Bu seri içinde sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarından kitaplar, uygulama ve ders kitapları ile konferans tebliğleri yer almaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Yayınları, KÜN’ün araştırma hedef ve ilkeleri doğrultusunda kurduğu araştırma ve uygulama merkezleri tarafından üretilen bilgilerin de kamuoyunun kullanımına sunulmasını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Üniversitemizin uzmanlık alanları arasında olan Montessori eğitimi, fizyoterapi ve sağlıklı yaşam, insansız hava araçları, sıcak hava balonları, akıllı malzemeler, sosyal ve stratejik araştırmalar ve mimari restorasyon alanlarında yapılacak yayınlar teşvik edilmektedir.