Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS) hakemli bir dergidir. Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili bölge araştırmalarına, saha çalışmalarına ve belli bir bölgeye ilişkin güncel ve tarihi değerlendirmelere yer verir. CJAS, hakem değerlendirmesinden geçen orijinal araştırma makalelerini, kitap eleştirilerini ve kısa görüş makalelerini yayımlar; tüm dünyadan akademisyenlere yöneliktir. Dergimizin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Ekibimiz

Editörler
Dr. Tuğrul Ongun, Dr. Halil Burak Sakal

Yönetici Editör
Deniz Gürsoy

Kitap Eleştirisi Editörü
Berk İlke Dündar

Call for Publication

Call for Publication Book Chapters for the Edited Book entitled as Water, Energy, and Environment in Eurasia published by The Cappadocia University Press

Amaç ve Kapsam

CJAS, Türkiye’de ve dünyada sayısı ve niteliği hızla artan saha çalışmaları, bölge çalışmaları, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur. Dergimiz Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Dilbilim, Coğrafya, İktisat başta olmak üzere her branştan saha çalışmaları ve bölge uzmanlığına katkıda bulunacak makalelere açıktır. Bölge çalışmalarının doğası gereği özellikle disiplinler arası yöntem izleyen makaleler desteklenmektedir. Kapadokya, sınırları tarihi, kültürel ve doğal unsurlar tarafından belirlenen, Türkiye ve dünya mirası açısından öneme sahip benzersiz bir bölgedir. Dergimiz Kapadokya Üniversitesinin içinde yer aldığı Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel, doğal ve beşeri özelliklerinden hareketle, Kapadokya bölgesi ile ilgili makaleler için de bir platformdur. Türkiye’nin yakın ve komşu coğrafyaları, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi bölgeler derginin inceleme alanına girmektedir. Son olarak, Avrupa, Doğu ve Güney Asya, Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya gibi geniş tanımlı bölgeler ile bu bölgelerin içinde yer alan havzalar, alt bölgeler, şehirler, küçük yerleşim yerleri, ekosistemler, doğal ve tarihi bölgeler CJAS içinde yer verilen kategoriler arasındadır.

Yayın Politikası

Dünya çapında, yüksek kaliteli yayınları destekleyen, hakemli bir akademik dergi olan Cappadocia Journal of Area Studies yazar ve hakemlerin birbirlerini tanımadan değerlendirme yapmalarına imkan veren kör değerlendirme süreçlerini işletir.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler yazarın veya yazarların özgün eserleri veya araştırmaları olmalıdır. Bu çerçevede makale metinleri, metinlerde kullanılan grafikler, resimler, çizimler ve benzeri tüm unsurlar yazarlar tarafından üretilmiş olmalıdır. Yazarlar tarafından üretilmemiş olan tüm unsurlar kaynak gösterilerek makale içinde açıkça belirtilmelidir. Metin dışında kalan ve yazarlar tarafından üretilmeyen tüm unsurların yayımlanmasına ilişkin izinlerin yazarlar tarafından önceden alınmış olması ve belgelenmesi şarttır. Editörlerimiz dergiye gönderilen metinlerin özgünlüğünü teknolojik imkanlardan faydalanarak değerlendirdikten sonra hakem incelemesine gönderirler.
Dergiye gönderilen yazılara ilişkin editör ve hakem kararlarının en kısa sürede yazara bildirilmesine özen gösterilir. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin nihai karar yayın kuruluna aittir.
Dergimiz, aşağıdaki türdeki çalışmaları yayımlar:
• Özgün akademik makaleler (5000-7000 kelime arası, hakemli makaleler)
• Kısa görüş makaleleri (1500-2500 kelime arası, hakemsiz)
• Kitap özetleri (700-1000 kelime arası, son iki yılda çıkmış kitaplarla ilgili değerlendirmeler)
• Daha önceki sayılarda yayımlanan makalelere cevaplar.
Dergide makale gönderim veya işleme ücreti yoktur. Yılda iki sayı olarak yayımlanan CJAS, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılara yer verir. Makalelerin özetleri her iki dilde de yer alır.