Yayın Komisyonu

Kapadokya Üniversitesi Yayın Komisyonu, Kapadokya Üniversitesi tarafından basılı ve diğer formatta yayımlanan bilimsel eserler, bilimsel faaliyetlerde sunulan bildiriler, ders içerikleri ve KÜN tarafından hazırlatılması, basılması ve yayımlanması uygun görülen ders kitapları, teksirler, görsel-işitsel materyal, ders notları ve yardımcı ders kitapları; ders aracı niteliği taşımayan kitaplar ile dergiler ve diğer süreli yayınlara ilişkin süreçlerin koordinasyonundan sorumludur.

Komisyon, bir Rektör Yardımcısı ve iki öğretim üyesinden oluşur ve Kapadokya Üniversitesi Yayınlarına ilişkin planlamaları gerçekleştirir, kararlar alarak uygulamalarını takip eder. Kurul kararları Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.

Prof. Dr. Vesile Şenol, Rektör Yardımcısı
Doç.Dr. Sinan Akıllı
Doç. Dr. Halil Burak Sakal
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özçelik