Dergiler

Kapadokya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 3 adet açık erişimli, uluslararası, hakemli dergi bulunmaktadır:

Cappadocia Journal of Area Studies

Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS) yayın hayatına 2019’da başlamış olan hakemli bir dergidir. Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili bölge araştırmalarına, saha çalışmalarına ve belli bir bölgeye ilişkin güncel ve tarihi değerlendirmelere yer verir. CJAS, hakem değerlendirmesinden geçen orijinal araştırma makalelerini, kitap eleştirilerini ve kısa görüş makalelerini yayımlar; tüm dünyadan akademisyenlere yöneliktir.

Dergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities

Ekosen: Kapadokya Çevreci Beşeri Bilimler Dergisi elektronik, açık erişimli, uluslararası, hakemli ve disiplinleraşırı bir Çevreci Beşeri Bilimler dergisidir.

Dergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KÜN: Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

KÜN: Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2021 yılında yayın hayatına başlamış, dijital, açık erişimli, hakemli, uluslararası, bilimsel bir edebiyat ve kültür dergisidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Yılda bir sayı, özel sayı olarak çıkarılır.

KÜN’de çoğunluğu Türk edebiyatı ve kültürü olmak üzere, edebiyat ve kültür odağında araştırmaya, incelemeye, değerlendirmeye veya tartışmaya dayanan özgün bilimsel makaleler, derlemeler, yayın, yapıt ve gösterim incelemeleri ve makale çevirileri yayımlanır.

Dergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Acta Stomatologica Cappadocia

Acta Stomatologica Cappadocia, Türkiye’de ve yurtdışında diş hekimliği ve ilgili alanlarda yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergide bu amaçlar doğrultusunda özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, biyografi yazıları ve makale biçimine getirilen toplantı bildirileri yayımlanır. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

Dergimizin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Kapadokya Sağlık Bilimleri Dergisi

Kapadokya Sağlık Bilimleri Dergisi 2022 yılında yayın hayatına başlamış, dijital, uluslararası açık erişim, hakemli, Temel Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Dahili ve Cerrahi Bilimler alanında yayın üreten ulusal bir dergidir. Kapadokya Sağlık Bilimleri Dergisi Bahar, Yaz ve Kış sayıları olarak yılda üç defa Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.