Cappadocia University Environmental
Humanities Center

Environmental Humanities Center at Cappadocia University is a site where inter/trans/cross-disciplinary and international conversations will be reinforced through collaborations. The Center will seek to offer new perspectives to the entangled ecological urgencies and ethical and social problems surrounding our fragile planet. However diverse and multifarious they may be, these perspectives represent a common and flexible platform to work together to achieve desired ecological outcomes. We also promote studying education, art, and literature that are conductive to ecological sustainability. One of our objectives is to disseminate environmentally just stories from both human and nonhuman perspectives.

Ekosen: Kapadokya Çevreci Beşeri Bilimler Dergisi

Ekosen: Kapadokya Çevreci Beşeri Bilimler Dergisi elektronik, açık erişimli, uluslararası, hakemli ve disiplinleraşırı bir Çevreci Beşeri Bilimler dergisidir. Bu alanda yaşanmakta olan materyal ve kavramsal zorluklara ilişkin yeni yaklaşımlar ve kuramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Küresel iklim krizlerinden kaynaklanan baskılar ve yaşanmakta olan ekolojik ve toplumsal değişimlerin gündeme getirdiği sorular ve sorunlar, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin işbirliğinde çalışılmasını gerektirdiğinden, dergiye gönderilecek makalelerin disiplinler arasındaki sınırları aşan çalışmalar olması beklenmektedir. Bu çalışmaların, yaşanabilir bir gelecek kurmak maksadıyla büyük hasarlar görmüş gezegenimizdeki insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkilerin yeniden düşünülmesine ve yeniden kurgulanmasına katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu nedenle dergide tür-merkezci parametrelerin ötesine geçerek insanmerkezci gerçeklik algılarını sorgulayan ve gezegenimizin günümüzde karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte yaşayacağı zorlukları aşma bağlamında toplumsal, kültürel ve çevresel değişimleri kapsayan derin zamanlı tecrübelerin önemli yerini ve değerini kabul eden makalelere yer verilecektir. Ekosen ayrıca yeni Antroposen öykülerine, şiirlerine, sanat eserlerine ve bilişsel, düşsel ve etik yeteneklerimizin gelişmesini sağlayacak diğer yaratıcı eserlere de yer vermeyi amaçlamaktadır. Tüm bu genel çerçevede, Ekosen’in nihai amacı Donna Haraway’in ifadesiyle insan ve insan olmayan dünyalardaki “işbirlikçi” ve “rekabetçi karışmışlıklar” zemininde disiplinleraşırı araştırmaların yürütülmesi ve yeni bilgi biçimlerinin oluşumu için bir alan yaratmaktır. Derginin dili İngilizce’dir.
Ekosen, her yılın Aralık ayında Kış sayısı ve Haziran ayında Yaz sayısı olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır.

Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental
Humanities

Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities is a digital, open-access, peer-reviewed, international, and transdisciplinary journal of the Environmental Humanities. It aims to develop new insights and theories about the current material and conceptual challenges in the field. Since the complexities and questions raised by ecological and social changes, as well as pressures from global climatic crises, demand interrelated re-workings of humanities disciplines and social and natural sciences, the journal invites submissions that transcend disciplinary categories, allowing us to rethink and reimagine the human-nonhuman relationalities on our damaged planet to ensure a livable future. It will thus seek articles that move beyond the species-centered parameters and contest the anthropocentric conceptions of reality, recognizing the relevance and value of deep time experiences of social, cultural and environmental changes to the present and future challenges facing our planet. Ecocene also invites new Anthropocene stories, poetry, artwork and other creative works that advance our cognitive, imaginative and ethical capabilities. The purpose of Ecocene therefore is to create a space for transdisciplinary research and new modes of knowledge in what Donna Haraway calls “collaborative” but also “competitive entanglements” of human-nonhuman worlds.
Ecocene is a biannual journal, publishing a Winter issue in December and a Summer issue in June.