Havayolu Sektörüne Yönelik “EASA” Düzenlemelerine Genel Bakış

Havacılık Serisi


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 66
Havacılık Serisi: 2
ISBN: 978-605-4448-65-4
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448654
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2193

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Eyüp Atioğlu
Redaktör: Sümeyra Demiralp
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Hüseyin Özkan

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri ve havacılık eğitimlerinde son dönemde önemli gelişmeler görülmesine rağmen sivil havacılığa yönelik yayınların bu hıza erişememesi nedeniyle yeni kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Şüphesiz bu alanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün mevzuat kaynakları tüm sivil havacılık düzenlemelerini barındırmaktadır. Ancak bu dokümanlardaki formal yapı ve anlatım, herhangi bir sivil havacılık düzenlemesine ilk kez hâkim olmaya çalışan havayolu personeline veya havacılık eğitimleri alan adaylara başlangıçta zorlayıcı gelebilmektedir. Kolaylaştırıcı kaynak niteliği amacıyla hazırlanan bu kitapta, sivil havacılığın en önemli ayağı olan “sivil havacılık düzenlemeleri” Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) perspektifinde ele alınmış, özellikle havayolu sektörüne yönelik “EASA” düzenlemeleri topluca ve kolay anlaşılabilir şekilde tanıtılmıştır. Geçmiş süreçlerden bahisler, resimler, semboller ve alt açıklamalar kullanılarak sivil havacılık mevzuatının kolay anlaşılabilmesi için farklı bir yöntem denenmiştir.

Tüm havayolu sektörü personeline ve eğitim sürecinde olan adaylara faydalı olması temennisiyle Havacılık Serisi dâhilinde yayımladığımız bu kitabın geliştirdiği yaklaşımın olumlu/olumsuz geri beslemelerinin değerlendirilmesi ve sivil havacılık mevzuatındaki revizyonlarla bu kitabın yeni baskılarının ve benzer başka kitapların çıkmasına vesile olmasını umarız.

 

Havacılığa çocukluk yaşlarından itibaren büyük ilgi duyan Serhat Aydoğan, İTÜ Uçak Mühendisliği mezunudur.  Lisans mezuniyeti sonrasında, kısa bir süre Türk Hava Kuvvetlerinin jet uçaklarının bakım ve onarımlarının yapıldığı Eskişehir’deki tesislerinde çalıştı. Hava Harp Okulunda araştırma görevlisi olarak görev aldı ve aynı zamanda İTÜ Uçak Mühendisliği programında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Lisansüstü çalışmaları sırasında, NATO bursu ile Belçika’da von Karman Akışkan Dinamiği Enstitüsünde araştırmaya katıldı. Ayrıca yine aynı dönemde katıldığı bir pilotluk kursunu tamamladı ve lisansını aldı. 1998 yılında İTÜ Vakfı Savunma Araştırmaları Merkezinde çalışmaya başlayan Dr. Aydoğan dört yıl süren önemli bir güvenlik projesinin tamamlanmasının ardından büyük bir sanayi kuruluşunda altı yıl boyunca Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında havayolu pilotluğu eğitimi sektöründe önemli bir role sahip bir uçuş okulunda Bilgi Teknolojileri ve Simülatörler yöneticiliği yapmaya ve havayolu pilot adaylarına yer dersleri vermeye başladı. Dr. Aydoğan halen Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği programında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.

Serinin Diğer Kitapları