Çin Siyasal Düşüncesi ve Siyasi Tarihi Bağlamında Çin Siyasal Elitleri Cilt 1: (1840 – 1978)

Siyaset Kitapları Serisi

Can Ulusoy

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 80
Siyaset Kitapları Serisi: 21
ISBN: 978-605-4448-75-3
DOI: 10.35250/kun/9786054448753
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2429

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Öztekin Düzgün
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel

Bu çalışma, Çin siyasal düşünceler tarihi ve siyasi tarih bağlamında Çin siyasal elitlerini 1840-1978 yılları arasında elit dolaşımı teorileri eşliğinde tartışmaktadır. Ayrıca geleneksel siyasal elit tipinin dönüşümünü açıklayabilmek için Çin Klasik Çağı’nın siyasal elitlerini şekillendiren kurumsal yapı ve düşünce okulları hakkında bilgiler nakledilmiştir.

Elinizdeki kitap, üç ciltlik bir çalışma planının ilk cildidir. İkinci ciltte 1978’den 2011’e, üçüncü ciltte ise Xi Jingping Düşüncesi ve dönemi tartışılacaktır.

Kuşak-Yol Girişimi başta olmak üzere, Çin’in küresel bir aktör olarak bölgemizde ve ülkemizde etkinliğini arttırdığı bir dönemde Çin siyasal karar alıcılarını tanımak, onların düşünce ve davranış biçimlerini kavramak, siyasal-diplomatik dillerini anlamak ve sınırlarını bilmek Türkiye’de konunun tüm siyasal, akademik ve diplomatik muhatapları açısından elzemdir. Bu çalışma, Türkiye’deki Çin araştırmaları açısından mühim bir eksikliği gidermek için ortaya konmuş bir çaba ve benzeri çalışmaları teşvik edecek bir öncü adımdır. Elbette tartışılan dönemlerin her bir alt başlığından onlarca ayrı çalışma yapılabilir. Böylelikle uluslararası literatüre de Türkiye merkezli önemli bir katkı sunulabilir. Nitekim tüm ciltler tamamlandığında, Çin siyasal elitleri üzerine uluslararası literatürdeki en kapsamlı çalışma ortaya konmuş olacaktır.

Bu kitapta okuyucu, Osmanlı İmparatorluğu ile Qing İmparatorluğu’nun kapitalist dünya ekonomisine eklemlenme süreci ve modernleşme çabaları içinde siyasal elitlerin düşünce, tutum ve uygulamalarının mukayeseli tartışmasını da takip edebilir.

Can Ulusoy, 1983’te Bursa’da doğdu. 2015’te Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden “Taşrada Kent ve Aydın: Bursa Örneği (1930-1950)” başlıklı tezi savunarak doktor unvanı aldı. Türk Siyasal Kültürü, Türk Düşünce Tarihi ve Kültür Tarihi alanlarında ulusal ve uluslararası birçok makale yayımladı. 2015 yılında öğretim üyesi olarak göreve  başlayan Ulusoy, 2018’den beri Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.