Türkiye’de Tarım Politikaları “Sürdürülebilir” mi?

Siyaset Kitapları Serisi


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 73
Siyaset Kitapları Serisi: 19
ISBN: 978-605-4448-64-7
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448647
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2192

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Duran Can Gazioğlu
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel

1980’li yıllarda neoliberal politikaların yarattığı küresel çaplı etki, birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da hissedildi. Kapitalist üretim biçiminin toprak mülkiyetinde yarattığı dönüşümle tarım, geleneksel üretim tarzından uzaklaştı ve doğal varlıklar birer meta olarak görülme eğilimine girdi. Endüstrileşen toplumda tarımsal üretimde makineleşmenin ön plana çıkması, kendi ham maddesi ve emeğiyle üretimini gerçekleştiren toplumların doğaya yabancılaşmalarına neden oldu. Ayrıca insan-doğa ilişkisinin zayıflaması, toplum-doğa metabolizmasında da bir yarılma meydana getirdi. Bu yarılma, doğadan alınan ile doğaya bırakılanın hakkaniyetli olmadığı anlamına gelirken doğal döngünün bozulmasıyla beraber çok yönlü ekolojik tahribata yol açmaya devam etmektedir.

Türkiye’de Tarım Politikaları “Sürdürülebilir” mi? neoliberal politikaların genel olarak tarıma, özel olarak da Türkiye tarımına, doğaya ve ekolojiye yaptığı olumsuz etkilere odaklanmaktadır. Neoliberal tarım politikalarının tarım topraklarında ve tarım uygulamalarında yarattığı dönüşümü, bu dönüşümün ekolojik eksenli etkilerini ve gelişmiş ülkelerin yeni sömürü aracı olan gıda üretimi ile tarımda küreselleşme ve neoliberalleşme politikalarına Türkiye’nin eklemlendirilme çabalarının sosyo-ekolojik sonuçlarını inceler.

Neoliberal politikaların tarımdaki etkileriyle mücadele için yerelleşme, yöreye özgü üretim, kendine yeterlilik ve gıda bağımsızlığına dayanan politikalara dönülmesinin önemine dikkat çeken bu kitap, tarımda endüstriyel üretim yöntemlerinden uzaklaşmak gerektiğini vurgulayarak doğa ve insan gereksinimine yönelik bir tarım tartışması için düşünsel bir izlek sunmaktadır.

    

Aygül Akkuş, Sağlık Yönetimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları) alanında “Tarım Politikalarında Neoliberal Dönüşüm ve Ekolojik Yansımaları” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. Şu an aynı alanda doktora eğitimine devam ediyor ve Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. TÜBİTAK ve kırsal kalkınmaya yönelik ulusal projelerde yer aldı. Tarım, gıda ve çevre politikalarına yönelik çeşitli dergi, kitap bölümü ve internet sitelerinde çalışmaları bulunuyor.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.