Her Yönüyle Ekoturizm

Turizm Serisi


Murad Alpaslan Kasalak & Dilara Bahtiyar Sarı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 78
Turizm Serisi: 1
ISBN: 978-605-4448-70-8
DOI: 10.35250/kun/9786054448708
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2289

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Sümeyra Demiralp
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel

Günümüzde sürdürülebilir turizm şemsiyesi adı altında gelişen önemli turizm çeşitleri arasında yer alan ekoturizm, doğa ile iç içe tatil tasarlayan turistlerin ilgisini çekmektedir. Ekoturizme yönelik ilgi akademik yayınlara da zamanla yansımıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde ekoturizmin etkilerini ve faaliyetlerini, ekoturizmin dünya pazarındaki durumunu inceleyen, ekolojik otellerin yapısı, girişimciliği ve sertifikasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler sunan ve deniz ekoturizmini açıklayan bir kaynak bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiş ve literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Her Yönüyle Ekoturizm kitabı hazırlanmıştır.

Ulusal literatürde yer alan ekoturizm kitapları ekoturizmin içerisindeki spesifik konulara değinirken bu kitap ekoturizmi kapsamlı bir biçimde ele alır. Başta üniversitelerde lisans ve lisansüstü turizm eğitimi alan öğrencilerin ve ekoturizme ilgi duyan doğa dostu turistlerin ilgisine sunulmuştur. Kitabın içeriğinde ekoturizm ve özellikleri, ekoturizm faaliyetleri, ekoturizm pazarı ve özellikleri, ekoturizm girişimciliği ve işletmeciliği, ekolojik çiftlikler ve oteller ile bu otelleri tercih eden ekoturistler, ekolojik otel girişimciliği ve farkları, ekoturizm planlaması ve ekoturizm çalışmalarında nasıl bir metodoloji kullanıldığına dair konular ele alınmıştır. Son yıllarda ilgi çekmeye başlayan deniz ekoturizmi de ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Kitabımızın doğaya değer veren herkese faydalı olmasını umarız.

Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK, lisans eğitimimi 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim dalında Yüksek Lisans, 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalında ise Doktora eğitimini sonlandırmıştır. 2004-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu’nda Okutman olarak, 2011-2014 yılları arasında ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ekoturizm, Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Yönetimi konuları ile ilgili gerçekleştirdiği 5 araştırma projesi, 35 uluslararası makale, 63 uluslararası bildiri, 10 kitap bölümü ve 2 en iyi araştırma bildirisi ödülü bulunmaktadır. Ekoturizm, ekolojik oteller ve sürdürülebilir turizm başlıca uzmanlık alanıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Dilara BAHTİYAR SARI, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2017 yılında “Ekolojik Oteller Kapsamında Ekoturistlerin Kişilik Özellikleri, Motivasyonları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki: Ege – Akdeniz Bölgesi Alan Araştırması” konulu tezi ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 2022 yılında “Profesyonel Turist Rehberlerinde Verimlilik: Ölçek Geliştirme Çalışması” konulu doktora tezi ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Dilara BAHTİYAR SARI’nın turizm alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır. Daha çok sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve turist rehberliği alanlarıyla ilgilenmektedir. Dilara BAHTİYAR SARI Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.2023 yılından itibaren Otel, Lokanta ve İkram Bölüm Başkanlığı ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.