Turizmde Geleceği Anlamak: Akıllı Turizm, Hazırlıklar ve Çözümler Kongresi

Bildiriler


Editör: Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 35
ISBN: 978-605-4448-16-6
DOI: https://dx.doi.org/10.35250/kun/9786054448166
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1320

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

“Turizmde Geleceği Anlamak: Akıllı Turizm, Hazırlıklar ve Çözümler Kongresi” 25-27 Haziran 2021 tarihlerinde Nevşehir’de Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Journal of Tourism Intelligence and Smartness destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu kitap, kongrede sunulan on bir tam metin ve on beş genişletilmiş özet bildiriden oluşmaktadır. Bildiriler, Covid-19 sonrası akıllı turizm, sosyal medyanın turist destinasyonlarının seçimine etkisi, salt teknoloji, Endüstri 4.0 teknolojilerinin turizme yansımaları, e-müzeler, turizmde mobil hizmetler, Avrupa akıllı turizm başkentleri, akıllı destinasyonlar, destinasyon gelir yönetim sistemleri, yapay zeka, nöropazarlama, moleküler gastronomi, Yeni İskandinav mutfağı, tatil tercihleri, turizm bilgi teknolojisi, turizmde drone teknolojisi, turizmde nesnelerin interneti ve pazarlama 4.0 konularına odaklanmıştır. Bildiri kitabının literatüre katkısının yanı sıra bu konularda strateji ve politika geliştiricilere ve sektöre yol göstermesi beklenmektedir.

 

Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu – editör

Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu lisans derecesini 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan aldıktan sonra, Bütünleşik doktora derecesini 2004 yılında Wales Üniversitesi’nde İşletme programından almıştır. Akademik yaşamına 1989 Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak başlamış ve 2006 yılında doçent unvanı almıştır. 2007-2010 yıllarında Kazakistan ve Kırgızistan’da doçent olarak görev yapmıştır. 2011 yılında profesör unvanı almıştır. 2010 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği programında Prof. Dr. olarak akademik hayatına devam etmektedir. “Antalya 4.0” projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Araştırma alanları, turizm ve otel işletmeciliği, işletme yönetimi, yönetim ve organizasyondur.

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.