II.ULUSLARARASI ERGENLİK VE GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ: “Değişen Dünyada Ergen ve Genç Olmak” Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiriler


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 82
ISBN: 978-605-4448-72-2
DOI: 10.35250/kun/9786054448722
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2296

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır

Gerçekleşen kongre ergenlik, gençlik ve yetişkinliğe geçişle ilgili pek çok konunun ele alındığı güçlü bir davetli programı ve bildiri önerileriyle zengin bir programa sahipti. Kongre programında iki çalıştay, 3 keynote (davetli konuşmacı), 3 davetli panel, bir poster oturumu, bir sempozyum, 20 sözel bildiri oturumu ve toplam 81 sözel bildiri sunumu yer almıştır. Lisans öğrencilerinden deneyimli hocalara kadar geniş ve çeşitli bir katılımcı profili ile kongrede farklı kuruluşlardan farklı bölgelerden ve yurtdışından araştırmacılar ergenlik ve gençlik konularını konuşacak. Ayrıca en iyi poster ödülünü kazanan iki postere başarı belgesi verilmiştir. Disiplinlerarası nitelikteki katılımcıların arasında akademisyenlerin yanı sıra okullarda ve ruh sağlığı hizmetlerinde görev yapan uygulamacılar da yer almıştır. Açılış oturumunda yer alan davetli konuşmacı J. J. Arnett konuşmasında ileri sürdüğü ve bilimsel çalışmalar için bir çığır niteliği taşıyan ergenlikten sonra ve genç yetişkinlikten önce 20’li yaşları kapsayan özel bir yaşam dönemi olan “Beliren Yetişkinlik” dönemini ele almış, oldukça kapsamlı bir sunum gerçekleştirmiştir. 7 Eylül’de ikinci gün kongre programında ABD Clark Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lene Arnett Jensen “Kültürel gelişimsel kuram: Küresel dünyada benlik ve sosyal bilimler” konulu bir konuşma yapmış ve birçok kültürden örnekler sunmuştur. Kongrenin son günü olan 8 Eylül’de ise Prof. Dr. Demet Lüküslü (Yeditepe Üniversitesi) ülkemizin önemli güncel sorunlarından biri olan “İstihdamda ve eğitimde olmayan gençler” konusunda bir davetli konuşma yapmıştır. Disiplinlerarası özelliğiyle kongre oldukça doyurucu bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Bu süreçte tüm paydaşlar ve katılımcılar kongrenin verimli ve renkli bir bilimsel toplantı olmasını sağlamışlardır.

İçten Teşekkürlerimizle….

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.