Medya ve Kültür Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Kültürel Çalışmalar Serisi


Yazar: Jane Stokes
Çeviren: Çağatay Koparal

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 46
Kültürel Çalışmalar Serisi: 1

ISBN: 978-605-4448-28-9

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Editör: Sinan Akıllı
Seri Editörleri: Sinan Akıllı & Duygu Oylubaş Katfar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

1.Baskı, 331 s, 18×23 cm.

Anahtar Sözcükler: Medya, kültür, araştırma, yöntembilim, medya çalışmaları, kültür çalışmaları

Jane Stokes’un Türkçe’ye kazandırılan ve güncellenmiş Medya ve Kültür Çalışmaları Nasıl Yapılır? adlı bu çalışması iletişim, medya, kültürel çalışmalar, sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışmalar yapacak araştırmacılar için temel bir başucu kitabı niteliğini taşımakta. Stokes’un çalışması, bilimsel soru sorma, soruları kuramsal ve kavramsal bir bakış açısıyla epistemolojik ve ontolojik tutarlılıkla geliştirme konularını ve araştırma yöntem ve tekniklerini nasıl kullanacağımızı örnekler ile açıklamakta. Bir araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken araştırma etiği ve süreci de kitapta serimlenmekte. Kitabın en önemli yönü medya ve kültür araştırması yapmanın önemini göstermesi. Gündelik yaşamımızı çevreleyen medya ve yeni dolayımlı temsil pratikleri, medya ve yeni medya tüketimlerimiz birey olarak bizi, toplumu, kültürü, siyaseti ve ekonomiyi etkilemekte, pandemi sürecinin keskinleştirdiği üzere alt yapı ve hizmet platformlarına sürekli bağlantılı bir yaşam sürmekteyiz. Medya ve kültür çalışması yapmak tam da bu nedenle içinde bulunduğumuz çağın ruhunu anlamak ve müdahil olmak için gereklidir. Hakikat ötesi kurguları ve infodemiyi, platform kapitalizmini ve yeni eşik bekçileri olarak algoritmaları, dijital eşitsizlikleri, medyada ve yeni medya ortamlarında dolaşıma sokulan aşırı, eksik veya yanlış temsilleri, nefret söyleminin farklı türlerini üreten dilsel ve göstergebilimsel pratikleri, kamunun görsel-işitsel kültür politikalarını çalışmak için elimizde tuttuğumuz bu kitap ufuk açıcı. Stokes’un çalışması medya ve kültüre, daha geniş bir ifadeyle toplumsal yaşama müdahale için gerekli yolları temel olarak sunarken, ileri okuma ve düşündürücü araştırma önerileriyle okuruna, medya ve kültür araştırmacılarına yeni araştırma konuları için patikalar açmaktadır. Okuru ve esin verdiği araştırma soruları bol olsun…

Prof. Dr. Mutlu Binark
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo, TV ve Sinema Bölümü

        

 

Jane Stokes, University of East London’da Medya Çalışmaları alanında Kıdemli Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır. University of Kent at Canterbury, London South Bank University ve London Metropolitan University’de dersler vermiştir.

Stokes’un medyaya olan ilgisi, Sussex University’de İngiliz Edebiyatı okurken öğrenci televizyon kanalında çalıştığı günlere kadar uzanır. Stokes, 1984’te Medya Çalışmaları öğretmeye başladığı Westminster University’den Film ve Televizyon Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Annenberg İletişim Okulu, USC’de İletişim Teorisi ve Araştırması alanında doktora yapmak için 1989’da Los Angeles’a taşındı. Stokes, iletişim, medya ve kültürel çalışmalara yönelik Amerikan ve Avrupa yaklaşımlarını harmanlayarak araştırma yöntemlerini öğretim uzmanlığı haline getirdi.

Kitaptan örnek sayfalar için tıklayınız.