Radyolojik Kesitsel Anatomi

Sağlık Bilimleri Serisi

Şaban Tiryaki

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 8
Sağlık Bilimleri Serisi: 1

ISBN: 978-605-80721-1-4
DOI: 10.35250/kun/9786058072114
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/315

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editorü: Vesile Şenol
Hakemler: Kadirhan Doğan, Eşref Kızılkaya
Redaktör: Berk  İlke Dündar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Evren Demiryürek

287 s, 195×270 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Manyetik Rezonans Görüntüleme, 2. Bilgisayarlı Tomografi, 3. Kranyum, 4. Orbita, 5. Toraks, 6. Batın, 7.Ekstremite.

Bu kitap özellikle önlisans düzeyindeki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında okutulan Kesitsel Radyolojik Anatomi ders müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta insan vücudunun kesitsel anatomisi BT görüntüler, sagittal, aksiyal ve koronal düzlemlerde MR görüntü oryantasyonu kolay anlaşılabilir şekilde gösterilmiştir. Konu anlatımları sonunda çoktan seçmeli testler yolu ile öğrenim kazanımlarının pekiştirilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda kaynaklar zenginleştirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda kesitsel radyolojik anatomi ile uğraşan Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uzmanlık alanlarında çalışanların, Radyoloji uzmanlık öğrencilerinin ve Radyoloji uzmanlarının patolojileri yorumlarken normal anatomi için başvurabilecekleri bir kaynak olarak da görülebilir. Kitabın, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencilerine ve bu alanına ilgi duyanlara faydalı olması amaçlanmaktadır.

   

Şaban Tiryaki – yazar

Şaban Tiryaki, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Erzincan ili Üzümlü ilçesinde merkez sağlık ocağı tabipliği ve Kırşehir ili Kaman ilçesinde merkez sağlık ocağı tabipliği görevlerinin ardından 1993 yılında Ankara Numune Hastanesinde Radyasyon Onkolojisi ihtisasını kazandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji ihtisasını tamamlayıp 1998 yılında Radyoloji Uzmanı oldu. Erzincan Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi, Özel Versa Hastanesi ve Özel Aşıkpaşa Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. İkinci basamak obstetrik ultrasonografiyle ilgili eğitimler aldı. Çalışma hayatı boyunca, çift kontrastlı gastrointestinal tetkikler, DSA, MR, BT, USG, Doppler USG, 4D USG, trucut meme biopsi ve perkutan drenaj işlemlerini yapmıştır. Derin ven trombozu teşhisinde renkli doppler ultrasonografi ile venografinin karşılatırılması konusunda uzmanlık tezini tamamladı. Tiryaki, Kapadokya Üniversitesi Tıbbı Görüntüleme Teknikleri programında halen ders vermektedir.

2000 yılında tez konusuyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisinde makale yayımladı. 2007 yılında Erzincan Devlet Hastanesinde çalışma arkadaşları ile Dysgerminoma arising in Swyer Syndrome konusunu The Internet Journal of Pathology’de “case report” olarak sundu. Yazarın, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından 2019 yılında Radyolojik Kesitsel Anatomi kitabı yayımlandı.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.