Kapadokya Üniversitesi II. Ulusal Sağlık Sempozyumu: “Multidisipliner Yaklaşımla Erken Çocukluk Dönemi” Bildiriler Kitabı

Bildiriler


Editörler: Meral Başaran & Nazife Akman

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 76
ISBN: 978-605-4448-68-5
DOI: 10.35250/kun/9786054448685
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2248

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından 20- 21 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen “Multidisipliner Yaklaşımla Erken Çocukluk Dönemi temalı Kapadokya Üniversitesi II. Ulusal Sağlık Sempozyumu”nda alanlarında uzman katılımcılar tarafından sunulan tam metin bildiriler kitabımızda yer almaktadır. Sempozyumu düzenlerken, bugünün çocuklarının, geleceğin inşasında rol alacak yetişkinleri olduğundan yola çıktık ve ‘Erken Çocukluk Dönemi’ hakkındaki besleyici gerçeklerin ve fikirlerin alışverişini teşvik etmeyi amaçladık. Çocukların koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık gereksinimlerinin karşılanması ve iyileştirilmesi alanında çalışmalarını sürdüren tüm bilim insanlarına faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.