Afet Sonrası Acil Beslenme İhtiyaçları ve Koordinasyon Panel ve Çalıştayı: Sonuç Raporu

Bildiriler


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 65
ISBN: 978-605-4448-53-1
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448531
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2067

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Editör: Rukiye Yalap
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır

Kapadokya Üniversitesi tarafından 10 Mart 2023 tarihinde çevirim içi düzenlenen “Afet Sonrası Acil Beslenme İhtiyaçları ve Koordinasyon” başlıklı toplantı, panel ve çalıştay olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. Afet Sonrası Saha Deneyimleri Paneli’nde afet bölgesinin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere görev alan gönüllülerin tecrübeleri ve gözlemleri paylaşılmıştır. Akabinde düzenlenen çalıştayda ise bu aktarımların ışığında iyileştirme önerilerinin hazırlanması hedeflenmiştir. Çalıştayın sonucunda düzenlenen bu raporda çalışma gruplarının değerlendirme, sonuç ve önerilerine yer verilmiştir.

Afetzedelere ve afet bölgesinde görev yapan acil durum personeline sunulacak beslenme hizmetlerinin yürütülmesi için gereken insan kaynağı, malzeme, malzemelerin lojistiği, altyapı, enerji ile tüm bu unsurların koordinasyonuna ilişkin gözlem ve tecrübelerin toplanmasına ve süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalara katkı sağlaması ümidiyle bu kitapçık okuyuculara sunulmuştur.

       

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.