2. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı: Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiriler


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 74
ISBN: 978-605-4448-66-1
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448661
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2194

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır

Çevreci Beşerî Bilimler, özellikle son 20 yılın küresel gündeminde olan iklim krizi karşısında gelişim gösteren, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki çevre ve ekoloji odaklı disiplinler arası çalışmaları ifade etmektedir. Bu çalışmalar, 21. yüzyılın küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık sorunu ve kirlilik gibi ekolojik çelişkilerini toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirirken, dünyayı iklim krizine taşıyan süreci, insanın insan dışı doğayla kurduğu ilişkiden yola çıkarak eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Çevreci Beşerî Bilimler, çevre adaleti ve etiği, çevre tarihi ve felsefesi, ekoeleştiri, toplumsal ekoloji, ekofeminizm, ekopsikoloji, ekomedya, sanat ve ekoloji gibi farklı disiplinlerin etkileşimi ve iş birliğine alan açarak çağımızın ekolojik çıkmazıyla ilgili çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır.

Bu bakış açısını geliştirme amacıyla 25-26 Temmuz 2023 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin ortak ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 2. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı’nın ana amacı Türkiye’de yeni gelişmekte olan Çevreci Beşerî Bilimler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinlerarası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki ulusal birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir. Konferansta sunulan bildirilerini kapsayan bu kitapçığın amaçladığımız diyaloğa katkı sağlamasını ve yeni çalışmalara ışık tutmasını umarız.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.