Âşık Sanatı Sempozyumu 2022 Abdal Yılı Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiriler


Editör: Yusuf Gökkaplan

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 48
ISBN: 978-605-4448-32-6
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448326
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1710

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Fotoğrafı: Mehmet Ayhan
Kapak Tasarım: Çağatay Sancar, Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Yusuf Gökkaplan

Geleneği ve onun eşsiz zenginliğini kendine özgü duyuş, deyiş ve icra ile şiir, hikâye, destan, müzik gibi sanatın birçok dalında buluşturarak nesilden nesile aktaran âşık sanatı, sadece Anadolu’nun köklü kültürel mirasını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Türk insanının ayak bastığı tüm coğrafyalara hayata bakış biçimini ve çok yönlü estetik taşıması işlevini de yüklenir.

   

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.