BEŞERÎ BİLİMLERİN 50 RENGİ: Çevreci, Dijital, Tıbbi ve Posthüman Sesler

Çevreci Beşeri Bilimler Serisi


Editörler: Başak Ağın ve Z. Gizem Yılmaz

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 71
Çevreci Beşeri Bilimler Serisi: 5
ISBN: 978-605-4448-63-0

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Sinan Akıllı
Kapak Tasarımı: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel
Baskı ve Cilt: Bizim Büro (Sertifika No: 42488)

Akademik ve sanatsal kariyerlerinin farklı basamaklarından, farklı nesil ve coğrafyalardan 52 kişinin kaleminden, fırçasından, gözünden ve sazından çıkan bu kitap, tüm dünyada yaygınlaşan ve Türkiye’de son dönemde hızlanan çevreci, dijital, tıbbi ve posthüman beşerî bilimler alanlarının temel kavramlarını özgün makaleler yoluyla bir araya getiriyor. Bu dört alandan ve onların kesişim noktalarından seçilmiş terim ve kavramların 50 başlıkta tanıtıldığı bir el kitabı niteliğindeki Beşerî Bilimlerin 50 Rengi’nde, çağdaş düşünce akımları ve bilimlerin sanatla ve edebiyatla buluşması farklı seslerle yorumlanıyor. Felsefi, edebî, biyolojik, tıbbi, ekolojik, etik ve teknolojik disiplinlerin birbiri içine geçen tarihsel ve düşünsel süreçlerini irdelerken, kitabın içerisine yerleştirilmiş karekodlarla görsel, işitsel ve performatif sanatlarda da bu süreçlerin yansımaları sunuluyor. İçeriğinde ele alınan terim, kavram ve kuramların özüne de uygun olarak, tüm bu farklı ögelerin öbekleşerek bütüncül bir biçimde sunulduğu bu eser, kapsadığı alanlarda dünyada ve Türkiye’de süregelen güncel akademik çalışmaları takip eden herkese bir başucu kaynağı olma potansiyelini taşıyor. Antroposen Çağı’nda yaşamakta olduğumuz iklimsel, ekolojik, kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasal krizlere yanıt vermek için iş birliğini güçlendiren ve disiplinlerarasılık kavramı altında hızla yakınsama içerisine giren farklı bilim sahalarının ortak aklını temsil eden çok sayıda temel kavram ve yaklaşımı Türkçe olarak ilk kez bu hacimde sunan bu eserin, araştırmacılara ve okurlara faydalı olmasını, yakın gelecekte yeni bilimsel araştırmalara kılavuzluk etmesini temenni ederiz.

Sinan Akıllı
Kapadokya Üniversitesi
Çevreci Beşerî Bilimler Serisi Editörü

     

Doç. Dr. Başak Ağın, TED Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. PENTACLE’ın kurucusudur. Lisans derecesini (2002) Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden, yüksek lisans (2006) ve doktora (2015) derecelerini aynı okul ve bölümün İngiliz Kültür Araştırmaları programından almıştır. Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu (2020, Siyasal Kitabevi, monografi), Ekofobi Hipotezi (2021, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, çeviri editörü), Posthuman Pathogenesis: Contagion in Literature, Media, and Arts (2022, Routledge, ortak editör) başlıklı çalışmalarının yanı sıra posthümanizm, maddeci ekoeleştiri, ekomedya ve materyal ekofeminizm konularında ulusal ve uluslararası kitap bölümleri ile Ecozon@, CLCWeb, Neohelicon, Translation Review, Configurations ve EJES gibi dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. PENTACLE’ın kurucu ekibindendir. Lisans (2010), yüksek lisans (2012) ve doktora (2018) derecelerini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Kozmik Koreografi: Bedenlerin Element Dansı (2023) başlıklı kitabı Yeni İnsan Yayınlarından, Tiyatronun Posthümanist Tarihçesi başlıklı kitabı (2023) ise Siyasal Kitabevinin posthümanizm serisinden çıkmıştır. Posthümanizm ve ekoeleştiri alanlarını tiyatro ve sahne sanatlarıyla birleştirdiği ulusal ve uluslararası kitap bölümleri ve performansları ile Neohelicon, ISLE, English Studies, CLCWeb, Configurations gibi dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.