“Teknoloji ve İnsan” Seçme Öyküler

Çevreci Beşeri Bilimler Serisi


Editör: Yusuf Gökkaplan

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 44
Çevreci Beşerî Bilimler Serisi: 4

ISBN: 978-605-4448-25-8
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448258
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1622

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Sinan Akıllı
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

Anahtar Sözcükler: 1. Teknoloji, 2. İnsan, 3. Öykü, 4. Gençlik Edebiyatı.

Her ne kadar günümüzde kuram ve uygulama birbirinden neredeyse tamamen farklı sahalar olarak algılansa da felsefe tarihine baktığımızda kuramsal “bilgi” anlamına gelen epistêmê ile uygulamalı “zanaat” anlamına gelen technê arasındaki ilişkinin bundan daha karmaşık olduğunu görürüz. Özünde birbirine tezat gibi görünen bu iki kavram arasında aslında çok yakın ve birbirini tamamlayıcı bir ilişki de vardır. Teknoloji bilgiyi, bilgi de teknolojiyi doğurur. Daha da önemlisi, her ikisi de başlıca beşerî erdemlerdendir ve bu nedenle her ikisinin de ahlaki bir temeli de olmak zorundadır. Sunduğu mesleki ve akademik programlarıyla bu erdemleri birleştiren Kapadokya Üniversitesinin “Akıl, Ahlak, Adalet, Adap” düsturunu kavramış 20 genç yazar, bu kitapta okuyuculara işte bu çerçeveden sesleniyor. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün artık tam anlamıyla geleneksel hale gelmiş ve Türkiye’nin dört bir köşesinden genç yazarların haberdar olup takip ettiği “Liseliler Öykü Yarışması”nın 2022 yılındaki seçkisi olan “Teknoloji ve İnsan,” 21. yüzyılda ve sonrasında beşerî erdemlere yakışır ve tek evimiz olan mavi gezegenimizi yaşamakta olduğu yıkımdan kurtarabilecek teknoloji-insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini sorguluyor. Bilgilerini sanatları ile birleştirmiş, “sanal dünya” içerisinde ayakları hâlâ “yere” basan, bugünü ve yarını kendi durdukları yerden okuyan yazarlarımızın eserlerinin sizlerin de dünyaya dair yeni okumalar yapmasına vesile olmasını dilerim.

Seri Editörü
Sinan Akıllı

        

 

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.