Eğitim Üzerine Söyleşiler

Siyaset Kitapları Serisi


Yazar: Mahmut Özer

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 22
Siyaset Kitapları Serisi: 6

ISBN: 978-605-74760-1-2
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057476012
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/958

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Mustafa Güçlü
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

211 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Mesleki ve teknik eğitim, 2. Uygulama, 3. Orta öğretim, 4. Yeterlilik, 5. Yetkinlik, 6. Eğitim politikası, 7. İşletmelerde mesleki eğitim.

Artan küresel rekabet ortamında ülkeler eğitim sistemlerinin iyileştirmesine büyük önem vermekte ve beşerî sermayelerinin niteliğini artırmaya çalışmaktadır. Kaliteli eğitimin toplumun tüm kesimlerine yayılması, hemen tüm ülkelerde arzu edilen ancak çoğu ülkede tam olarak ulaşılamayan bir politika hedefidir. Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında eğitim sistemimiz devasa bir ölçeğe sahiptir. Ülkemizde temel, orta ve yükseköğretimde son yıllarda çok önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Özellikle temel ve ortaöğretimde uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında da bu iyileşme eğilimi açık bir şekilde görülmektedir.

Bu kitap, yazarın Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevi süresince yapılan 26 röportajı içermektedir. Röportajlarda ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ve rehberlik ve ölçme değerlendirme ile sınav hizmetlerine yönelik gelişmeler ele alınmaktadır. Röportajlar yayımlandığı tarihe göre sıralandığı için gelişmeleri de tarihsel olarak izleyebilme imkânı vermektedir. Pandemi döneminin de tesiriyle 2020 yılı dünya çapında eğitim sistemlerinin yeniden sorgulandığı ve önemli değişimlerin başlangıçlarının yapıldığı bir yıl olmuştur. Türk Milli Eğitim sisteminin zor küresel şartlar altında, özellikle mesleki teknik eğitim altyapısı ile ulusal salgın seferberliğimize nasıl büyük bir katkıda bulunduğunun hikayesini bu kitapta bulacaksınız. Sağlık ordumuzun yanında, onlarla omuz omuza çalışan eğitim ordumuzun tüm süreçlere nasıl dahil olduğunu net bir biçimde göreceksiniz. Mesleki eğitimdeki paradigma değişiminin, ar-ge çalışmalarının en erken yaşlarda başlatılmasının Türkiye’yi 21.yüzyılda taşımak istediği hedefi ve bu hedef yolunda atılan kararlı adımları tarihe not düşerek arka arkaya sıralayan söyleşiler ileride yapılacak çalışmalara da ışık tutan bir nitelikte siz okucuyular ile buluşuyor.

 

Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yaptı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nu temsilen yönetim kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. 4 Ekim 2017-8 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yaptı. Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.