Genç Kültür Elçileri Kapadokya Etkinlik Kitabı

Proje Kitapları


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 63
ISBN: 978-605-4448-48-7
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1977

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Tasarım: Oğuz ŞAHİN

21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü, Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma, temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve tanıtım konularında yetenekli, tanıtım alanında yeni yaklaşımlara ve uygulamalara hâkim gençler yetiştirmek Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları arasında olmalıdır. Genç Kültür Elçileri Projesi, bu ihtiyaçla hazırlanmıştır.

Genç Kültür Elçileri Projesi, Nevşehir ve Konya illerinde yer alan tarihi, kültürel, doğal, sanatsal alt yapı ve miras unsurlarından hareketle, bu illerde bulunan üniversitelerin Turizm Rehberliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla proje için çeşitlendirilerek seçilen ilgili ortamların tanıtımına ve turistik sürdürülebilirliğine ilişkin farkındalığın artması planlanmaktadır.

Genç Kültür Elçileri Projesi’nin hedeflerinden biri, Nevşehir ilinde ve il sınırları içinde Kapadokya Bölgesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerine kültürel ve doğal miras ile turizm aracılığıyla katkı sağlamaktır. Bu amaçla projenin Kapadokya etabında, Ürgüp Müzesi, Devrent Vadisi ve Paşabağ, Mustafapaşa (Sinasos) Köyü ve Özkonak Yer Altı Şehri seçilmiştir.

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.