Genç Kültür Elçileri Rehber El Kitabı

Proje Kitapları


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 61
ISBN: 978-605-4448-47-0
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1976

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Tasarım: Oğuz ŞAHİN

21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü ve Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma ve temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve tanıtım konularında yetenekli, tanıtım alanında yeni yaklaşımlara ve uygulamalara hâkim gençler yetiştirmek Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları arasında olmalıdır. Genç Kültür Elçileri Projesi bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanmıştır. Proje, turist rehberi adaylarının kendi alanlarında bilgi toplama, kaydetme, düzenleme, sunma ve toplumdaki farklı bilgi kaynaklarını kullanma becerisi kazanmaları amacıyla kültür endüstrisine ilişkin farkındalığı artırmak ve çağdaş yaklaşımları bütüncül yöntem ve tekniklerle sunmak hedefiyle geliştirilmiştir. Proje, genç rehber adaylarının üniversite eğitimlerine ek olarak kültür varlıklarını koruma ve yaşatma bilinci kazanmalarını, müzeleri ve koleksiyonları tanımalarını ve bu unsurları farklı yöntem ve tekniklerle tanıtma becerisi edinmelerini amaçlar.

Proje kapsamında, rehber adayları için projeyi tanıtan bir rehber kitap ve müze eğitimi etkinliklerinden oluşan iki adet kitap hazırlanmıştır. Proje için kitapların yanı sıra proje bilgilerinin güncel olarak yükleneceği bir web portal ve sosyal medya hesapları oluşturulmuştur. Web portal genç kültür elçisi adaylarının proje sürecinde uyguladıkları eğitimleri ve denemeleri paylaştıkları bir ortak paylaşım platformudur ve sürdürülebilirliği katılımcı gençler tarafından sağlanacaktır. Turist rehberi adaylarının mesleklerini uygulama sürecinde en önemli araçlardan biri olan müzelerin rehberlik süreçlerinde daha işlevsel kılınması, müzelerin turistlerin severek gezeceği mekânlar haline getirilmesi, rehber adaylarında yaratıcılık becerisinin desteklenmesi ve yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen Genç Kültür Elçileri Projesi’nin kültür ve turizm çalışmalarına katkı sağlaması ümidiyle.

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.