Genç Kültür Elçileri Konya Etkinlik Kitabı

Proje Kitapları


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 64
ISBN: 978-605-4448-49-4
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1978

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Tasarım: Oğuz ŞAHİN

21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü ve Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma ve temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve tanıtım konularında yetenekli, tanıtım alanında yeni yaklaşımlara ve uygulamalara hâkim gençler yetiştirmek Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları arasında olmalıdır. Genç Kültür Elçileri Projesi, bu ihtiyaçla hazırlanmıştır. Genç Kültür Elçileri Projesi, Nevşehir ve Konya illerinde yer alan tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal alt yapı ve miras unsurlarından hareketle, bu illerde bulunan üniversitelerin Turizm Rehberliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla proje için çeşitlendirilerek seçilen ilgili ortamların tanıtımına ve turistik sürdürülebilirliğine ilişkin dikkatin artması planlanmaktadır.

Genç Kültür Elçileri Projesi’nin hedeflerinden biri, Konya ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerine kültürel ve doğal miras ile turizm aracılığıyla katkı sağlamaktır. Bu amaçla projenin Konya etabında, Konya ilinde Mevlâna Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Çatalhöyük Ören Yeri ve Konya Bilim Merkezi seçilmiştir.

Konya kitabı, rehber adaylarının illerini tanıtırken müze, tropikal bahçe, ören yeri ve bilim merkezleri gibi çekim alanlarında ziyaretçileriyle eğlenceli ve öğretici etkinlikler içermektedir.

Proje Grubu ve Yazarlar:
Müge ARTAR
Ayşe Çakır İLHAN
Ayşe OKVURAN
Ceren GÜNERÖZ

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.