Hematoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı

Sağlık Bilimleri Serisi

Zeynep Akidağı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 11
Sağlık Bilimleri Serisi: 3

ISBN: 978-605-80721-4-5
DOI: 10.35250/kun/9786058072145
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/326

Ağustos 2019

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Editör: Prof. Dr. Türkan Patıroğlu
Seri Editörü: Vesile Şenol
Redaktör: Nurten Bayraktar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Evren Demiryürek

105 s, 195×270 mm.

1. Hematoloji, 2. Hematoloji Laboratuvarı, 3. Hematoloji Uygulamaları.

Hematoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı, sağlık alanında laboratuvar teknikerlerine ve hematoloji alanındaki klinisyenlere hitap eden bir kaynaktır. Kitapta, hematoloji laboratuvarında uygulanan rutin testler hakkında ön bilgilerle birlikte testlerin nasıl yapıldıklarını gösteren protokoller yer almaktadır. Ayrıca bu kitap, alandaki diğer kaynaklardan farklı olarak sağlık meslek yüksekokullarında öğrenim gören tıbbi laboratuvar öğrencilerinin hematoloji laboratuvar derslerinde takip edebileceği, yaptıkları testleri rapor halinde yazabilecekleri bir formatta hazırlanmıştır. Kitapta yer alan hematoloji testlerinin protokolleri, adım adım ve açık bir şekilde ifade edildiğinden öğrenciler bu testlerin nasıl yapıldığını öğrenerek meslek hayatlarında kolayca uygulayabileceklerdir. Bunun yanı sıra, bu kitabın hematoloji laboratuvarlarında çalışacak tüm sağlık personeli için kılavuz olması amaçlanmıştır. Tıbbi laborantlara ek olarak, tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin hematoloji uygulama derslerinde kullanabilecekleri Hematoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı ile bu alandaki kaynak eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

  

Zeynep Akidağı – yazar

Zeynep Akidağı, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında akademisyenliğe adım atan yazar, aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2020 yılında ‘’Kronik Granülomatoz Hastalık Moleküler Tanısında Fragment Analizinin Uygulanması’’ başlıklı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında aynı anabilim dalında doktora öğrenimine başladı.  Çeşitli sağlık kuruluşlarının klinik laboratuvarlarında Biyolog olarak görev yaptı. Çeşitli kongrelere katılan ve bildirileri bulunan Akidağı, 2019 yılında TUBİTAK üniversiteler arası yarışmada “Porter Koruyucu Enjektör Kapağı” adındaki projeye danışmanlık yaptı.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.