İş Dünyasında Yapay Zekâ-İnsan Etkileşimi Kongresi: Bildiriler Kitabı

Bildiriler


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 53
ISBN: 978-605-4448-36-4
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448364
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1868

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Editörler: Hande Eren & Polathan Küsbeci
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

İş Dünyasında Yapay Zeka-İnsan Etkileşimi Kongresi teması altında çok de­ğerli çalışmaları bir araya getirmeyi amaçladığımız kitabımızda hayatımızın her aşamasına giren yapay zeka teknolojilerine yer verilmiştir. Yapay zeka alanının çeşitli disiplinlerin kesişim noktasında yer alması, yapay zeka ça­ğında karşılaşılacak problemlerin çözülmesinde bütüncül bir bakış açısıyla yapılacak araştırmalara ve geliştirilecek yeni teorilere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Ülkemizde bu konularda çalışan çok değerli araştırmacılarımızın, yönetici­lerimizin ve akademisyenlerimizin bir araya getirilmesi ve yaptıkları çalış­malarının duyurulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda ya­pay zekanın iş dünyasında mevcut ve gelecekteki olası etkilerine bir öngörü geliştirmek amacıyla 21 Mayıs 2022 tarihinde Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “iş Dünyasında Yapay Zeka-İnsan Etkileşimi Kongresi” gerçekleş­tirilmiştir.

Kongre kapsamındaki bildirilerin tam metinlerinin yer aldığı bu çalışmanın, iş dünyası, akademisyenler ve öğrenciler için faydalı olacağını ummaktayız.

 

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.