Kapadokya Ekonomi Toplantıları I

Siyaset Kitapları Serisi

Editör: Berk İlke Dündar

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 9
Siyaset Kitapları Serisi: 2

ISBN: 978-605-80721-2-1
DOI: 10.35250/kun/9786058072121
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/194

Kapadokya Ekonomi Toplantıları – I:
Yaşanan Uluslararası Finansal Kırılganlıklar, Türkiye Dış Ticaret Firmalarının Açık Döviz Pozisyonları ve Bunlara Karşı Korunma İşlemleri

Düzenleyen: KÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Deşifre: Berk İlke Dündar
Editör: Berk İlke Dündar

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Evren Demiryürek

82 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Dış Ticaret, 2. Kur Riski, 3. Finansal Kırılganlıklar, 4. Korunma Tedbirleri

Üniversitelerin ürettiği bilginin bir boyutu, reel sektörün karşı karşıya kaldığı ve çoğunlukla uygulamaya yönelik sorunlara katkı sunmaya yöneliktir. Bu anlamda iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, reel sektörün çeşitli işlevlerine yönelik bilimsel bilgiye dayalı yeni yaklaşımlar ve yöntemler sunan önemli kurumlardır. Bu kitap 27 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen “Kapadokya Ekonomi Toplantıları-I: Yaşanan Uluslararası Finansal Kırılganlıklar, Türkiye Dış Ticaret Firmalarının Açık Döviz Pozisyonları ve Bunlara Karşı Korunma İşlemleri”
toplantısının çıktılarından oluşturulmuştur. Kur riskinin nasıl ve neden ortaya çıktığının tarihçesinin sunulduğu bu kitapta; Türk dış ticaret firmalarının döviz kuru riskine karşı kısa ve uzun vadede nasıl korunabilecekleri konu edilmiştir. Bu itibarla, finansal stratejilerden yapısal düzenlemelere dek bir dizi önlem ve politika önerileri kitapta konu edilmektedir.

Akademisyenlerin yanı sıra sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu bu tartışma ortamında; üniversite-endüstri işbirliğinin güçlendirilmesi gereği bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu yüzden kitap sadece akademik çevrelere ve ilgili öğrencilere değil reel sektör temsilcilerine de hitap etmektedir.

   

Berk İlke Dündar – editör

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Şu an aynı yerde doktora çalışmalarını sürdürmekle beraber Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak yer almakta ve ayrıca editörlük ile çeviri faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.