Kapadokya Ekonomi Toplantıları IV

Siyaset Kitapları Serisi


Editör: Aygül Akkuş

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 39
Siyaset Kitapları Serisi: 10
ISBN: 978-605-4448-19-7
DOI: https://dx.doi.org/10.35250/kun/9786054448197
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1391

Kapadokya Ekonomi Toplantıları IV: Türkiye’nin Teknoloji Malları İhracatı ve Orta Gelir Tuzağı

Düzenleyen: KÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Deşifre: Medine Derya Canpolat
Editör: Aygül Akkuş

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

111 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Üniversite-endüstri iş birliği, 2. Nevşehir ekonomisi,
3. Turizm, 4. Teknoloji.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin; sanayileşme sürecinde, katma değeri yüksek malları üretirken belli sınırlılıklarda takıldıkları, patinaja düştükleri dönemler yaşanmaktadır. Bu ülke grupları acaba teknoloji malı üretmede gerekli ivmeyi yakalamayı, belli bir noktadan sonra teknoloji malları üretimini sürdürebilmeyi neden başaramamaktadır? Türkiye özelinde nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Yükte hafif pahada ağır malların üretilebildiği hangi alanlarda ülkemiz şanslı görünüyor ve bu sanayilerin ileri-geri bağlantıları ne kadar güçlü? Kapadokya Üniversitesi olarak 2018 Kasım ayında başlattığımız ve gelenekselleştirdiğimiz Kapadokya Ekonomi Toplantıları’nın dördüncüsüyle bu soruların cevaplarının verilmesine katkı sağlayacağımızı umuyoruz.
Birinci toplantımızda 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan döviz dalgalanmaları ve yarattığı ekonomik riskleri, şirket CEO’ları ve üniversitelerin Uluslararası Finans uzmanlarıyla tartıştık. İkinci toplantımızda Nevşehir’de Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunu, ilgili bakanlık uzmanları, yerel sanayiciler ve üniversite camiasıyla tartıştık. Üçüncü toplantımızda Kapadokya Turizminde Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi ve Pazarlama Sorunlarını; yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve yükseköğretim elemanları ile enine boyuna tartıştık. Üç toplantının konuşma ve tartışma metinleri, üniversitemiz yayınevi tarafından Siyaset Kitapları Serisi dahilinde dijital ve basılı olarak yayımlandı.
Bu dördüncü toplantımızın konusu “Türkiye’nin Teknoloji Malları İhracatı ve Orta Gelir Tuzağı”. Konuşmacılarımızın üçü üniversiteden, birisi ise uygulamadan… Önceki toplantılarımızın konu başlıklarından da anlaşılacağı gibi, Üniversite ile endüstrinin/uygulamanın işbirliğini önemsiyoruz: Çünkü ülkelerin kalkınması ve dışa karşı bağımsızlığı bu işbirliği sonucu elde edilecek teknolojik gelişmişlik ile mümkün olabilmektedir.
 

Aygül Akkuş (Editör), Sağlık Yönetimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları) alanında “Tarım Politikalarında Neoliberal Dönüşüm ve Ekolojik Yansımaları” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. Şu an aynı alanda doktora eğitimine devam ediyor ve Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. TÜBİTAK ve kırsal kalkınmaya yönelik ulusal projelerde yer aldı. Tarım, gıda ve çevre politikalarına yönelik çeşitli dergi, kitap bölümü ve internet sitelerinde çalışmaları bulunuyor.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.