Kapadokya Ekonomi Toplantıları V

Siyaset Kitapları Serisi


Editör: Yakup Atamer Aykaç

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 60
Siyaset Kitapları Serisi: 13
ISBN: 978-605-4448-46-3
DOI: 10.35250/kun/9786054448463
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1972

Düzenleyen: KÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNIVERSITESI YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

98 s, 135×210 mm.
Anahtar sözcükler: 1. ekonomi, 2. kamu yönetimi, 3. istatistik, 4. siyaset bilimi, 5. eğitim.

“KAPADOKYA EKONOMİ TOPLANTILARI V” çerçevesinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan lisan ve lisansüstü öğrencilerin büyük bir bölümünün bürokraside çalışmayı arzu ettikleri bilinen bir gerçek olmasına rağmen, bazı üniversitelerin ders programlarında sayısal derslere neden yer verilmediğinin ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, çok boyutlu ve geniş bir perspektifi sunmaktadır. Siyasal teori, siyasal düşünceler tarihi, devlet kuramları, idare tarihi, çağdaş devlet düzenleri, Türk anayasa düzeni, karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türk yönetim düzeni, kentsel politikalar, çevresel politikalar, yerel yönetimleri, kadın çalışmaları, hukuk bilimleri alanlarında verilen derslerden oluşan lisans programımızda, yabancı dil dersleri de verilmektedir.) tartışılmasını istiyoruz.

Bürokraside çalışacaklar için sadece sözel akıl yürütme yetkinliği yeterli midir?

Prof. Dr. Rıfat Yıldız
(KÜN İİSBF Dekanı)

 

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.