Kapadokya Ekonomi Toplantıları VI

Siyaset Kitapları Serisi


Editör: Aygül Akkuş

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 70
Siyaset Kitapları Serisi: 18
ISBN: 978-605-4448-54-8
DOI: 10.35250/kun/9786054448548
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2130

Düzenleyen: KÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNIVERSITESI YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

212 s, 135×210 mm.
Anahtar sözcükler: Ekonomi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sürdürülebilirlik, Tarım.

Tarım sektörünün insan sağlığının devamında hayati önem arz ettiği bilinen bir gerçektir. Bilinen diğer bir gerçek ise, tarım sektöründe gerçekleştirilen üretimin verimliliğinin artırılmasında ve bu sektörde (kırsal kesimde) yaşanabilir bir hayatın sağlanmasında, kamunun yatırım, teşvik ve denetim politikalarının planlanması, uygulanması ve denetlenmesinin belirleyici olmasıdır.Bu çerçevede, uluslararası uygulamaların ve doğal şartların daakıllıca dikkate alınarak sürdürülebilirliğin sağlanması gereklidir.

Kapadokya Üniversitesi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak gelenekselleştirdiğimiz Kapadokya Ekonomi Toplantılarının altıncısında ele aldığımız konunun önemini, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Deniz ATAÇ’ın hazırladığı “Ekosiyaset Belgesi” hakkındaki yazısından yaptığım aşağıdaki kısa alıntıyla belirtmeyi tercih ediyorum:

“…Tüm ülkenin odağında olan seçim gündemi geride kalırken artık ekoloji temelli, doğa odaklı siyaseti konuşma ve uygulama zamanı olduğunu düşünüyoruz.

    Hazırladığımız Ekosiyaset Belgesi ile; ülkemiz toprağının, suyunun, havasının, meralarının, ormanlarının, biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve tüm yaşamı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele edilmesini amaçlıyoruz. Doğa insan ilişkilerinde kamusal ve toplumsal yararın ekolojik politikalar oluşturmaktan geçtiğinden hareketle, doğal varlıkların yönetiminde korumacı, denetleyici, bütüncül yaklaşımlar geliştirilmesini, talep ediyoruz. Ancak bu şekilde gelecek kuşakların hakkının korunabileceğini, diğer bir ifade ile sürdürülebilir yaşamın mümkün olacağını düşünüyoruz.” (Oksijen Gazetesi,Sürdürülebilir Yaşam, Şimdi Doğanın Zamanı, 02 Haziran, 2023)

Prof. Dr. Rıfat YILDIZ

KÜN İİSBF Dekanı

 

Aygül Akkuş (Editör), Sağlık Yönetimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları) alanında “Tarım Politikalarında Neoliberal Dönüşüm ve Ekolojik Yansımaları” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı. Şu an aynı alanda doktora eğitimine devam ediyor ve Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. TÜBİTAK ve kırsal kalkınmaya yönelik ulusal projelerde yer aldı. Tarım, gıda ve çevre politikalarına yönelik çeşitli dergi, kitap bölümü ve internet sitelerinde çalışmaları bulunuyor.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.