Klinik Biyokimya Uygulama Kitabı

Sağlık Bilimleri Serisi

Elif Gezer Aslan

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 14
Sağlık Bilimleri Serisi: 6

ISBN: 978-605-80032-3-1
DOI: 10.35250/kun/9786058003231
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/441

Ocak 2020

© Copyright, 2020, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Hakem: Özge Özcan
Redaktör: Duran Can Gazioğlu
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

132 s, 195×270 mm.

Anahtar Kelimeler: 1. Klinik biyokimya laboratuvarı, 2. Biyokimyasal analizler, 3. İdrar biyokimyası, 4. Gaita analizi, 5. Çözeltiler.

Klinik Biyokimya Uygulama Kitabı, sağlık bilimlerinde uygulamalı derslerde kullanılabilecek kaynak kitapların sınırlı sayıda olması nedeniyle hazırlanmıştır. Alana yönelik en güncel bilgi ve yöntemleri içeren bu kitap ile teorik bilgilerden sonuçların alınmasına kadar devam eden aşamaların tamamında sıralı işlem basamaklarını izleme imkânı oluşturulmuştur. Kitap içerisinde, her testin adıyla belirtilmiş 48 adet deney uygulamasının yanı sıra çalışılan örnek türü, metot, gerekli malzemeler, uygulamadan elde edilecek sonuçlar ve verilerin yazılabileceği boş alanlar işlem basamaklarıyla birlikte verilmiştir. Bu sayede kontrol listeleri aracılığıyla işlem yapılırken uygulama prosedürünün hangi aşamasında olunduğu kolaylıkla takip edilebilecektir. Mevcut ders kitaplarındaki eksikler dikkate alınarak geliştiren bu yöntemle, gözlem aşamasından beceri edinme sürecinin başarıyla tamamlanmasına kadar gerekli olan teorik bilginin pratiğe dökülmesi kolaylaştırılmıştır.
Gerek zengin teorik içeriği gerekse deneylerin takibinde izlenecek yöntemlerin yalın anlatımı, yükseköğretim öğrencileri ile değerli meslektaşlarımızın yanı sıra alana ilgili duyan okurların da titiz bir çalışmanın verimi olan bu kaynak kitaptan azami derecede faydalanmalarını sağlayacaktır.

   

Elif Gezer Aslan – yazar

Elif Gezer Aslan, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Biyoloji öğretmenliği bölümünden ikincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tamamladı. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Genel Biyoloji alanında doktoraya başladı. 2015 yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünde Program Başkanı olarak göreve başladı. 2017 yılından beri Kırklareli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında meslek hayatına devam etmektedir. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olmasının yanı sıra Birim Kalite Temsilcisi, Kurum Farabi Koordinatörü, Etkinlik Komisyonu Üyesi gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bitki sitogenetiği, karyotip analizleri ve sistematiği, laboratuvar uygulamaları üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.