Klinik Mikrobiyoloji Uygulama Kitabı

Sağlık Bilimleri Serisi

Pelin Özmen

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 10
Sağlık Bilimleri Serisi: 2

ISBN: 978-605-80721-3-8
DOI: 10.35250/kun/9786058072138
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/316
Ağustos 2019

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Hakem: Selma Gökahmetoğlu
Redaktör: Berk İlke Dündar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Evren Demiryürek

156 s, 195×270 mm.

Anahtar Kelimeler: 1. Mikrobiyoloji, 2. Klinik Mikrobiyoloji, 3. Bakteriyoloji, 4. Mikoloji.

Klinik Mikrobiyoloji Uygulama Kitabı, önlisans öğrencilerinin uygulamalı mikrobiyoloji derslerinde
okutulabilecek bir nitelikle hazırlanmıştır. Kitabın teorik kısımları bilhassa kısa tutulmuş ve en temel
uygulamalara ağırlık verilmiştir. Söz konusu uygulamalar ise laboratuvar çalışmalarında öğrencilere
kolaylık sağlayabilmesi adına kademe kademe anlatılmıştır. Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri ile Patoloji Laboratuvar Teknikleri programlarının Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
derslerinin içerikleriyle uyumlu olarak düzenlenen bu kitap, Bakteriyoloji, Mikoloji ve Temel
Parazitoloji konularını içermektedir. Mikrobiyolojinin diğer uygulama alanları olan Viroloji, Moleküler
Mikrobiyoloji ve İmmunoloji-Seroloji konuları, genel olarak ayrı dersler olarak okutulduğundan bu
kitaba dâhil edilmemiştir. Kitabın, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerine ve
mikrobiyoloji alanına ilgi duyanlara faydalı olması amaçlanmaktadır.

  

Pelin Özmen – yazar

Pelin Özmen, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Tıbbi Mikrobiyoloji’de üç yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve “Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda ve Anaokulu Çocuklarında Bağırsak Parazitlerinin Sıklığı ve Türlerinin Ayrımı” başlıklı teziyle 2004 yılında Uzman Biyolog unvanını aldı. Daha sonra özel sektörde uzman biyolog olarak çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Uzmanlık alanını Klinik Viroloji üzerine yoğunlaştırdı. “Hemodiyaliz ve Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında ve Hastane Personelinde Nazal MRSA Taşıyıcılığının Araştırılması” adlı projede araştırmacı olarak görev aldı. Yazarın uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve kitap bölümü olarak basılan Hepatit Virolojisi ile ilgili çalışma ve bildirileri bulunmaktadır. 2020 yılında “Hepatit C Virüsü Genotiplerinin Reverse Hibridizasyon Strip Assay ve DNA dizi analizi yöntemleriyle Araştırılması” başlıklı doktora tezini tamamladı. Halen Kapadokya Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.