Montessori Matematik Araçları Uygulamaları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Serisi


Editör: Ebru Uysal

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 55
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Serisi: 3
ISBN: 978-605-4448-45-6

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kitap Editörü: Ebru Uysal
Seri Editörü: Müge Artar
Redaktör: Duran Can Gazioğlu
İllüstrasyon: Eren Özyürek
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

1. Baskı, 301 s, 16×24 cm.

Anahtar sözcükler: 1. Montessori, 2. çocuk gelişimi, 3. okul öncesi eğitim, 4. matematik.

Matematik tamamıyla soyut bir bilgi türüdür, bu soyutluğu somut hale getirip çocuğa sunmak da Maria Montessori gibi bir dehanın eseridir. Montessori sınıfındaki sade ve rahatça anlaşılabilir matematik araçları işte bu zarif dehanın sonuçlarıdır. Çocuk, matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil; bir çeşit oyun ve zevkli bir uğraş olarak öğrenir. İlk adımlarında başarıyı tatmış olan çocuk bundan sonraki adımlarında da başarılı olabileceğinin farkına varır.

Matematik araçlarının doğruluğu çocuk tarafından uygulanabilen hata kontrolleri sayesinde ölçülür. Bu özellik matematik araçlarını daha çekici hale getirir. Montessori matematik araçları uygulamalarında önemli olan kavramların ve matematiğin mekanizmasının öğrenilmesidir. Çocuğun bu dönemde matematiğe dair aldığı olumlu deneyimler onun tüm hayatı boyunca “Başarabilirim.” tutumunu geliştirmesini sağlar. Bu hedefin kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız Montessori kitaplarının üçüncüsü olan Montessori Matematik Araçları Uygulamaları kitabının tüm okul öncesi eğitmenlere, ebeveynlere ve okul öncesi çağındaki çocuklara faydalı olmasını umarız.

Ebru Uysal – editör

Ebru Uysal, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında “Farklı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Çoklu Zeka Alanlarının Araştırılması” başlıklı tezi ile yüksek lisanstan mezun oldu. Pedagojik Formasyon eğitimini Hacettepe Üniversitesinde aldı. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Zihinsel Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında çocuk gelişimci olarak göreve başladı. İstanbul Çağlayan Özel Eğitim Kurumunda çocuk gelişimci olarak mesleğine devam etti. Aynı okulun İlk Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında ikinci şubesinin açılması ile birlikte kurum müdürü oldu. Daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde anaokulu öğretmenliği yaptı. University Montessori Anaokulunda çalıştığı yıllarda Montessori Eğitimi ile tanıştı ve University of California Irvine’da Montessori Eğitimcisi yetiştirme programına katılarak alanda uluslararası geçerliliği olan belgesini aldı. Türkiye’de farklı kolejlerde anaokulu öğretmenliği yaptı. Halen Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Kapadokya Üniversitesi Montessori Uygulama Anaokullarında Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Duyu Bütünleme, Drama, Orff Eğitimi, Disleksi Eğitimi, Alternatif Okullar Gezisi, Engellilerde Cinsel Eğitim, Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Eğitimi, Değerler Eğitimi ve Davranış Değiştirme, 9 Tip Mizaç Modeli gibi konularda eğitimler aldı.

Yazarın, “Research Into the Areas of Multiple Intelligences in 6-year-old Children Attending Different Kinds of Preschool Education Institutions in Turkey” başlıklı makalesi International Journal of Educational Reform (IJER) adlı uluslararası dergide yayımlandı.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.