Nevşehir 1913 Salnamesi

Siyaset Kitapları Serisi


Çeviren: Oğuz Özdem

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 28
Siyaset Kitapları Serisi: 9

ISBN: 978-605-70404-4-2
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057040442
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/994

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

Anahtar sözcükler: 1. Salname, 2. Nevşehir, 3. Kapadokya, 4. 1913, 5. Rum, 6. Osmanlı.

Salnameler; Osmanlı toplumu içerisindeki Rum cemaatinin yaşadığı illerdeki sosyal ve kültürel düzeylerinin artmasında önemli rol oynayan ve yılda bir çıkarılan kitaplardır. İçeriğinde genellikle toplumsal olaylar, ilim, fen, tıp, coğrafya, tarih, ilginç makaleler, faydalı bilgiler, fıkralar, öyküler, atasözleri ve öğüt içerikli dinsel metinler yer alır.

Bu salname, Karamanlıca yazı dili ve Nevşehir tarihi üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılara bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Karamanlıca yazılı eserler, sayıca az olmakla birlikte genellikle dini içeriklidir. Bu niteliğinden dolayı, döneminin sosyal yaşamını anlamak için incelenecek en değerli eserler salnamelerdir. Nevşehir için çıkarılan iki salnameden ilki olan bu kitap, Anadolu’da yaşayan ve Türkçe konuşan Rum cemaatin içinde bulundukları zaman, geçmiş ve gelecek ile ilgili bilgiler edinmesi, örf ve adetlerin yaşatılması, genel bilgilerin sunulması amacıyla hazırlanmıştır. 1912 yılında hazırlanıp derlenen ve 1913 yılında okuyucusuyla buluşan bu eserin bu kitap aracılığıyla sunulan günümüz Türkçesine çevirisi; tüm araştırmacı, akademisyen ve okurlara sunulmuştur.

Oğuz Özdem (Çeviren)

Oğuz Özdem, yüksekokul eğitimini Ankara Üniversitesi Kırşehir Eğitim Enstitüsünde tamamladı. 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2007 yılında emekli oldu. Eğitim hayatı devam ederken aynı zamanda araştırmacı gazeteci olarak çalıştı. 2000 yılında başladığı Karamanlılar ve Karamanlıca üzerine araştırmalarına halen devam etmektedir. Özdem, Karamanlıcadan Türkçeye çeviri ve mübadele öykülerini konu edinen eserleri başta olmak üzere 10 kitap yayımladı. Yazarlığın yanı sıra Nevşehir Belediyesi Tarih Araştırmaları Bölümü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.