Patoloji ve Histoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı

Sağlık Bilimleri Serisi

Tayfun Ceylan, Mehmet Alparslan Ünal

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 15
Sağlık Bilimleri Serisi: 7

ISBN: 978-605-80032-2-4
DOI: 10.35250/kun/9786058003224
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/327

Ocak 2020

© Copyright, 2020, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Hakem: Esra Balcıoğlu
Redaktör: Elif Özge Koç
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

126 s, 195×270 mm.

Anahtar Kelimeler: 1. Patoloji, 2. Histoloji, 3. Laboratuvar, 4. Uygulama, 5. Sağlık teknikeri.

Patoloji ve Histoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı, temelde üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri programında okuyan öğrenciler için hazırlanmıştır. Patoloji laboratuvarı uygulamalarında sık kullanılan takip ve boyama yöntemleri, takip aşamalarında ortaya çıkan hatalar ve bu hataların giderilmesine yönelik pratik çözümlerin yanı sıra pek çok farklı uygulamanın prosedürünü bir arada bulabileceğiniz bu kitap, aynı zamanda halen mesleğini icra etmekte olan tüm patoloji teknikerlerinin faydalanabileceği bir kaynak niteliğindedir. Kitap içerisinde rutin doku takip prosedürü, 7 farklı fiksatif solüsyonu hazırlama prosedürü, 4 farklı dekalsifikasyon solüsyonu hazırlama prosedürü ve 10 farklı doku boyama prosedürüne ek olarak histolojik dokulara ait çizim alanları ve laboratuvar uygulama çalışmaları için not alma alanları hazırlanmıştır. Prosedür uygulamalarının takibi ile teknikerlerin patoloji ya da histoloji laboratuvarlarında gereksinim duyacağı temel uygulama bilgileri kazandırılacaktır.

   

Tayfun Ceylan –  yazar

Tayfun Ceylan, 2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde 5 yıllık Lisans artı Tezsiz Yüksek Lisans Biyoloji Öğretmenliği birleştirilmiş programını yüksek lisans derecesi ile bitirdi. 2017 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans programını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” unvanını aldı. Halen aynı kurumun Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. Anti-kanserojen ve antioksidan ilaçlar üzerine deneysel çalışmalar yapmaktadır. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin üyesidir. Ceylan, 2015 yılından beri Kapadokya Üniversitesi Sağlık Programlarında Öğretim Görevlisi olarak lisans ve önlisans, teorik ve uygulama dersleri vermeye devam etmektedir. Kapadokya Üniversitesinde, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri program başkanlıklarını yürüttü. Üniversite bünyesinde düzenlenen sempozyumlarda düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Çeşitli uluslararası ve ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlara katılımının yanı sıra, aldığı birçok eğitimle çeşitli sertifikalar edinmiştir. Yazar, ayrıca Kongre Kitabevi tarafından yayımlanan Ameliyathanede Yönetim, Organizasyon ve Cerrahi Uygulamalar kitabının yazarları arasındadır.

Mehmet Alparslan Ünal – yazar

Mehmet Alparslan Ünal, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünde tamamladı. Ardından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans tezinde, genital sistem üzerinde E vitamini ve selenyumun koruyucu etkisini çalıştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Ünal, 2014 yılından beri Kapadokya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.