Psikolojiye Genel Bakış

Sağlık Bilimleri Serisi

Demet Vadi

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 23
Sağlık Bilimleri Serisi: 9

ISBN: 978-605-74760-2-9
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057476029
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/959

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Redaktör: Duran Can Gazioğlu
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

109 s, 195×270 mm.

Anahtar Sözcükler: 1. Psikoloji, 2. Normal ve anormal davranış, 3. Kişilik, 4. Zeka, 5. Ruh sağlığı.

Başlıca amacı Sağlık Meslek Yüksekokullarında eğitim alan öğrencilere Psikoloji bilimini genel hatlarıyla tanıtmak olan bu kitap, okuruna yalnızca zengin bir içerik sunmakla sınırlı kalmayıp aynı zamanda gündelik hayatta karşılaşılan ruhsal sorunlar hakkında kapsamlı bilgiler edinme olanağı da sağlamaktadır. Bu nedenle hem Psikoloji bilimine ilişkin derslerde yardımcı kaynağa ihtiyaç duyan üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerine hem de alana yönelik bilgisini genişletmek ve benliğini anlamak isteyen okurlara hitap etmektedir.

Psikoloji biliminin önemli kuramcılarının çalışmaları ve güncel yayınlardan yararlanılarak hazırlanan kitapta, kolay anlaşılır bir üslup benimsenirken verilen bilgiler içeriği zenginleştirici çeşitli görsellerle desteklenmiştir.

    

Demet Vadi; ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli hastanelerde 26 yıl psikolog olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren Kapadokya Üniversitesinde öğretim görevlisi ve psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.