Radyografik Anatomi

Sağlık Bilimleri Serisi

Şaban Tiryaki

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 18
Sağlık Bilimleri Serisi: 8

ISBN: 978-605-06863-4-0
DOI: dx.doi.org/10.35250/kun/9786050686340
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/659

© Copyright, 2020, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Hakem: Kadirhan Doğan
Redaktör: Nurten Bayraktar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

222 s, 195×270 mm.

Anahtar kelimeler: 1. Radyografik anatomi, 2. Kafa radyografisi, 3. Ekstremite, 4. Vertebra grafileri.

Radyografik Anatomi, başta Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında okuyan meslek yüksekokulu öğrencilerinin Radyolojik Anatomi ve benzeri derslerinde kullanılması hedefiyle hazırlanmıştır. Kitapta, Türkiye’de yaygın müfredata uygun olarak; kafa ve yüz radyografileri, akciğer radyografileri, üst ve alt ekstremite radyografileri, sindirim sistemi radyografileri, ürogenital sistem radyografileri, gövde radyografileri, vertebra radyografileri, mamografi, serebral ve boyun angiografileri, toraks ve abdominal angiografi, üst ve alt ekstremite angiografilerinde anatomik yapılar tanıtılmıştır. Öğrencilerin ve radyoloji meraklılarının öncelikle bilmesi gereken bilgiler sade ve yalın bir üslupla okuyuculara sunulmuştur. Öğrenmeyi zevkli hale getirmek ve çalışmayı özendirmek amacıyla çok sayıda görselden faydalanılmıştır. Görseller üzerinden tanımlayıcı bilgilerin sunulmasını takiben, çoktan seçmeli testler ile kazanımların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Radyografik Anatomi, başta sağlık meslek yüksekokulu öğrencileri olmak üzere radyolojiye ilgi duyan tüm okuyuculara hitap etmektedir.

   

Şaban Tiryaki – yazar

Şaban Tiryaki, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  Erzincan ili Üzümlü ilçesinde merkez sağlık ocağı tabipliği ve Kırşehir ili Kaman ilçesinde merkez sağlık ocağı tabipliği görevlerinin ardından 1993 yılında Ankara Numune Hastanesinde Radyasyon Onkolojisi ihtisasını kazandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji ihtisasını tamamlayıp 1998 yılında Radyoloji Uzmanı oldu. Erzincan Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi, Özel Versa Hastanesi ve Özel Aşıkpaşa Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. İkinci basamak obstetrik ultrasonografiyle ilgili eğitimler aldı. Çalışma hayatı boyunca, çift kontrastlı gastrointestinal tetkikler, DSA, MR, BT, USG, Doppler USG, 4D USG, trucut meme biopsi ve perkutan drenaj işlemlerini yapmıştır. Derin ven trombozu teşhisinde renkli doppler ultrasonografi ile venografinin karşılatırılması konusunda uzmanlık tezini tamamladı. Tiryaki, Kapadokya Üniversitesi Tıbbı Görüntüleme Teknikleri programında halen ders vermektedir.

2000 yılında tez konusuyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisinde makale yayımladı. 2007 yılında Erzincan Devlet Hastanesinde çalışma arkadaşları ile Dysgerminoma arising in Swyer Syndrome konusunu The Internet Journal of Pathology’de “case report” olarak sundu. Yazarın, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından 2019 yılında Radyolojik Kesitsel Anatomi kitabı yayımlandı.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.