Sağlık Mesleğinde Temel Teknikler Uygulama Kitabı

Sağlık Bilimleri Serisi

Semra Sarıay

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 13
Sağlık Bilimleri Serisi: 5

ISBN: 978-605-80721-6-9
DOI: 10.35250/kun/9786058072169
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/329

Aralık 2019

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Vesile Şenol
Hakem: Ayşegül Yıldız
Redaktör: Duran Can Gazioğlu
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

110 s, 195×270 mm.

Anahtar Sözcükler: 1. Girişimsel sağlık uygulamaları, 2. Tedavide kullanılan pozisyonlar, 3. Muayenede kullanılan pozisyonlar, 4. Sağlık mesleğinde temel kurallar, 5. Asepsi.

Günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma yolları her ne kadar artsa da meslekî eğitimi esas alan bilim dallarında bilginin beceriye dönüşmesini sağlamak temel amaçtır. Dolayısıyla Sağlık Mesleğinde Temel Teknikler Uygulama Kitabı, önlisans sağlık programlarında teknikerlik eğitimi alan öğrencilerin alanlarına özgü yetkin birer meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup; öğrencilerin laboratuvar derslerinde kazanacakları temel beceri ve uygulamalar kapsamında yer alan invaziv-noninvaziv girişimlerin kontrol listelerinde tanımlanan sıralı işlem basamakları yoluyla doğru, eksiksiz ve sürekli aynı şekilde yapılan işlemler formunda kazanmalarını, böylece hedeflenen işlemlerde ustalaşmış beceri düzeyine ulaşmalarını amaçlamaktadır Sağlık Teknikerlerinin meslek hayatları boyunca kullanmaları gereken muayene ve tedavi amaçlı pozisyon uygulamaları, asepsi teknikleri, yaşam bulgularını ölçme işlemleri ve invaziv girişimleri içeren bu beceri eğitimi kitabı, öğrencilerin hem uygulamalı laboratuvar derslerinde hem de iş hayatlarında kılavuz olarak yararlanabilecekleri bir kaynaktır.

   

Semra Sarıay – yazar

Semra Sarıay, lise eğitimini Nevşehir Sağlık Meslek Lisesinde Hemşirelik eğitimi ile tamamladı. Sırasıyla Bingöl Devlet Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi ve Nevşehir Merkez Sağlık Ocağı’nda Hemşire olarak görev yaptı. 1997 yılında Erzurum Hakkı Sağlık Eğitim Enstitüsünde Sağlık Eğitimi’ni tamamlayarak, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Teknolog olarak göreve başladı. Lisans eğitimini 2011 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Eğitimi bölümünde tamamladı. Nevşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde sağlık eğitimcisi olarak on yedi yıl öğretmenlik yaptı. 2013 yılında Kapadokya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede İlk ve Acil Yardım Program Sorumlusu ve Klinik Programlar Koordinatörü olarak halen görev yapmaktadır.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.