Taşrada Kent ve Aydın: Bursa Örneği (1930-1950)

Siyaset Kitapları Serisi

Can Ulusoy

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 25
Siyaset Kitapları Serisi: 7

ISBN:978-605-74760-7-4
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057476074
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/972

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Berk İlke Dündar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

423 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Kent, 2. Aydın, 3. Taşra, 4. Mekân, 5. Elit dolaşımı, 6. Sağ Kemalizm, 7. Bursa.

Bursa örneği üzerinden taşrada kent ve aydın ilişkisini bir zaman kesitinden tartışan bu çalışma; elit dolaşımı teorileri, elit ve aydın kavramları, mekân üzerinden yürütülen siyasal-kültürel tartışmaları, siyasal muhayyileler üzerinden şekillenen toplumsal hafıza inşâ süreçleri ve tarih yazımı gibi, sosyal bilimlerle meşgul olan araştırmacıların ve bu alanlara ilgi duyan okuyucunun başucu kitabı olarak değerlendirebileceği bir kaynaktır. Yazar, bu kavram ve teorileri, tarihsel zemin ve zamanın ruhu içinde, yapılar ve failler arasındaki ilişkileri sorgulayarak somutlaştırmak istemiştir. Bu nedenle okuyucunun dikkatine sunulan çalışmanın başlığının zaman ve mekân sınırının, post-modern anlayışın minimalist ve mikro-tarihçi bakışının bir yansıması olarak düşünülmemesi gerektiğini, yapısalcı-tarihselci bir metotla somut bir düzlemden hareket edildiğini vurgulamak şarttır. Bu açıdan elinizdeki çalışma; siyasal kültür, Türk siyasal hayatı, siyaset bilimi, kentleşme ve mimarlık tarihi konularıyla ilgilenenler başta olmak üzere bütün sosyal bilimcilerin dikkatine sunulmuştur.

Can Ulusoy, 1983’te Bursa’da doğdu. 2015’te Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden “Taşrada Kent ve Aydın: Bursa Örneği (1930-1950)” başlıklı tezi savunarak doktor unvanı aldı. Türk Siyasal Kültürü, Türk Düşünce Tarihi ve Kültür Tarihi alanlarında ulusal ve uluslararası birçok makale yayımladı. 2015 yılında öğretim üyesi olarak göreve  başlayan Ulusoy, 2018’den beri Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.