Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji

Siyaset Kitapları Serisi

Editör: Halil Burak Sakal

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 7
Siyaset Kitapları Serisi: 1

ISBN: 978-605-80721-0-7
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/193

Şubat 2019

© Copyright, 2019, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Konferans deşifresi: Medine Derya Canpolat
Kapak ve Sayfa Tasarımı: Nazile Arda Çakır

107 s, 135 x 210 mm.

1. Türkiye, 2. Rusya, 3. Enerji, 4. Enerji Politikası, 5. Uluslararası İlişkiler

Bu çalışma, 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa yerleşkesinde Ankara Politikalar Merkezi (APM), Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Ros- siyskiy İnstitut Strategiçeskih İssledovaniy – RİSİ) ve Kapadokya Üniversitesi (KÜN) işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayın notlarının derlenmesi ile hazırlanmıştır.

Çalıştay, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çerçevesinde, Türkiye, Rusya ve Ortadoğu’da enerji alanında işbirlikleri, sorun alanları, güncel meseleler ve geleceğe dair değerlendirmeler üzerine kurulu konuşma ve sunumlardan oluşmuştur. Özellikle son yıllarda, Arap Baharını takip eden süreçte Türkiye’yi de içine alan ve Rusya dâhil dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiren Ortadoğu bölgesinde yaşanan gelişmeler, siyasi krizler ve savaşlar, bu bölgede enerji meselelerinin önemini artırdı. Bölgenin geleceğinin belirlenmesinde, Rusya ve Türkiye arasında yaşanan diplomatik ve siyasi krizlerin ardından hızla gelişen ikili ilişkilerin ve iş birliği ortamının etkisinin büyük olacağı şüphesizdir.

   

Halil Burak Sakal – editör

Lisans eğitimini İşletme alanında, yüksek lisans ve doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. Eski Sovyetler Birliği ve Merkezî Asya bölgelerinin tarihi ve güncel meseleleri üzerine çalışmalar yaptı. Bölgenin doğal kaynakları, ekonomisi ve çevre sorunları üzerine saha araştırmaları yaptı. Bu konularda ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makalelerinin yanında, iştirak ettiği uluslararası projeler ve bölgesel konferanslar bulunmaktadır. Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.

Kitabın bölümleri:

Türkiye-Rusya İlişkilerine Genel Bir Bakış
Hasan Ali Karasar
Sayfa aralığı: 11 – 16
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.01

Ortadoğu Enerji Kaynaklarının Kullanımında Sorun Alanları
Vladimır Pavloviç Fitin
Sayfa aralığı: 17 – 28
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.02

Akkuyu Nükleer Santrali
Hasan Kanbolat
Sayfa aralığı: 30 – 32
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.03

Ortadoğu’da Enerji Nakil Hatları Altyapısı
Georgiy İvanoviç Sosnov
Sayfa aralığı: 37 – 51
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.04

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Nükleer Enerji
Erel Tellal
Sayfa aralığı: 53 – 57
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.05

Rusya’nın Enerji Politikasında Türkiye’nin Yeri
İlyas Kemaloğlu
Sayfa aralığı: 59 – 65
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.06

Türkiye-Rusya Enerji İş Birliği
Aleksandr Antonoviç Kolesnikov
Sayfa aralığı: 74 – 77
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.07

Türk-Rus Enerji İş Birliğinde Doğu Akdeniz
Çınar Özen
Sayfa aralığı: 79 – 86
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.08

Hazar Denizi’ndeki Gelişmelerin Türk-Rus Enerji İlişkilerine Etkisi
Orhan Gaffarlı
Sayfa aralığı: 88 – 91
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.09

Türk Akımı ve Mavi Akım’ın Türkiye Ekonomisine Etkileri
Halil Burak Sakal
Sayfa aralığı: 93 – 103
DOI: 10.35250/sks.02.2019.01.10