Türkiye'nin Turizm Gelişimi ve Eğilimler

Siyaset Kitapları Serisi

Mehmet Bahar

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 26
Siyaset Kitapları Serisi: 8

ISBN: 978-605-74760-5-0
DOI: doi.org/10.35250/kun/9786057476050
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/980

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Redaktör: Berk İlke Dündar
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel

213 s, 135×210 mm.

Anahtar sözcükler: 1. Turizm dinamikleri, 2. Eğilimler, 3. Değişim payı analizi, 4. Turizm, 5. Turizm Gelişimi, 6. Rekabet.

Yapılan araştırmalar sonucunda altmıştan fazla sektörü etkilediği bilinen turizm endüstrisi, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin de en önemli gelir kaynaklarından biridir. İçinde bulunduğu ödemeler dengesindeki açığın kapatılması ve emek-yoğun bir sektör olması sebebiyle işsizliğin giderilmesindeki katkısı bu önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca ülkeye döviz girdisini kazandırırken, bunu minimum düzeyde ithalatla gerçekleştirmesi turizm sektörünü gerçek “milli ve yerli” bir sektör konumuna yerleştirmektedir. Bu sebepledir ki Cumhurbaşkanlığı tarafından “stratejik sektör” olarak ilan edilmiştir.

Türkiye’nin rakip ülkelere göre hangi pazarlarda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmamış olduğunun bilinmesi ve rekabet avantajının veya dezavantajının olduğu alanların incelenmesi, sektörün geleceğini ilgilendiren stratejilerin ve yönetim anlayışının belirlenmesi kadar yerel ve merkezi idare tarafından uygulanacak politika ve düzenlemeler açısından da önemlidir. Bu kapsamda, bu kitapta Türkiye’nin turizm ve otelcilik sektör gelişimi ve yeni eğilimler incelenerek Akdeniz ülkeleri arasında değişim payı analizi ile dinamiklere değinilmiştir. Diğer ülkeler ve Türkiye’nin turizm bağlamında hangi ülke pazarlarında uzmanlaşmış olup olmadığı incelenmiştir.Bu kitabın turizm dinamikleri ve eğilimleri konularında çalışan araştırmacılara kaynak olmasının yanı sıra turizm politikası ve stratejisi geliştirenlere ve yerel yönetimlere rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

 

1968 yılında İzmit’te doğan Mehmet Bahar; ilk, orta ve lise eğitiminin ardından yükseköğretim eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Sektörün her kademisinde görev yaptıktan sonra ulusal ve uluslararası birçok otel zincirinde üst düzey yönetici olarak 2014 yılına kadar çalıştı. 2014 – 2019 yılları arasında bir aile şirketi olan Celextravel’da aktif olarak çalıştıktan sonra, 2019 yılı itibariyle sektörde kazandığı deneyimlerinin yeni öğrencilere aktarılması amacıyla Kapadokya Üniversitesinde “Turizm ve Otelcilik” konularında önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler vermeye başladı. Üniversitedeki görevine devam eden Bahar; Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Skal International Antalya, Turizm Yazarları Derneği ve Futuristler Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Yazar, www.turizmdays.com adlı turizm portalında güncel konulara ait görüşlerini köşe yazısı şeklinde dile getirmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.