Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi: Bildiriler Kitabı

Bildiriler


Editörler: Gamze Turgaylı Zengin & Dilek Hande Esen & Mehmet Serkan Demirci &
Mehmet Yaşar Sönmez & Merve Özdemir

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 38
ISBN: 978-605-4448-18-0
DOI: https://dx.doi.org/10.35250/kun/9786054448180
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1325

© Copyright, 2021, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Kapak Tasarımı: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel

Covid-19 Pandemisi’nin neden olduğu değişimi akademik bir bakış açısıyla anlamak ve pandeminin gelecekteki etkilerine dair bir öngörü geliştirmek amacıyla 31 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi”nde, multidisipliner bir katılımcı grubu tarafından sunulan bildiriler yer almıştır. Kongre kapsamındaki bildirilerin özet metinlerinin yer aldığı bu çalışmanın, içinden geçtiğimiz süreci bilimsel bilgi temelinde anlama çabası olan herkese fayda sunması dileğiyle…

    

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.