Water, Energy and Environment in Eurasia

Siyaset Kitapları Serisi


Editörler: Oktay F. Tanrısever & Halil Burak Sakal

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 43
Siyaset Kitapları Serisi: 11

ISBN: 978-605-4448-22-7
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448227
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1573

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarımı: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel
Dil Editörü: Colin Sutcliffe

Anahtar sözcükler: 1. su-enerji-çevre ilişkisi, 2. sürdürülebilirlik, 3. Orta Asya, 4. Kafkaslar, 5. Türkiye, 6. Uluslararası İlişkiler.

Avrasya bölgesi, artan su, enerji ve çevresel problemlerle karakterize edilmektedir. Bu kitap, bölge ile ilgili bazı kilit sorulara yanıt vermeyi amaçlamaktadır: Avrasya’daki su, enerji ve çevre bağlantısına ilişkin başlıca kavramsal sorunlar nelerdir? Avrasya bölgesindeki ülkelerin su-enerji-çevre bağlantısı kaynaklı sorunlara yanıt vermede karşılaştığı temel zorluklar ve dezavantajlar nelerdir? Sürdürülebilirlik sorunlarını azaltmak için bölgesel iş birliği nasıl geliştirilebilir? Bölgesel ve küresel çevre için mevcut zorlukların gelecekteki etkileri nelerdir? Bu kitap, Avrasya’da su, enerji ve çevrenin karmaşık dinamiklerini incelerken su-enerji-çevre bağlantısı (nexus) kavramsal çerçevesinin kullanılmasının analitik faydalarını vurgulamaktadır. Bağlantı yaklaşımı, enerji ve çevre arasındaki ters yönlü karşılıklı bağımlılığın suyla ilgili konularda daha belirgin olduğunu varsaymaktadır. Kitap, Avrasya bölgesindeki su, enerji ve çevre ilişkisini teknik, sosyoekonomik ve siyasi açılardan çeşitli yönleriyle inceleyen seçkin uzmanların özgün akademik katkılarını bir araya getirmektedir. Kitap, bu konuları, kullanılan kavramsal çerçeve ve analiz seviyeleri açısından sistematik bir şekilde inceleyen üç bölümden oluşmaktadır: İlk kısım kavramsal çerçeveye, ikinci kısım devlet düzeyinde analize odaklanırken, son bölüm Avrasya’daki su-enerji-çevre bağlantısını bölgesel analiz seviyesinde ele alınmaktadır.

     

Editörler

Oktay F. Tanrısever is Uluslararası İlişkiler profesörü ve ODTÜ Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA) Müdürüdür. Enerji, su ve çevre diplomasisi, uluslararsı ve bölgesel güvenlik ve Avrasya’da barış inşası konularında uzmanlaşmıştır.

Halil Burak Sakal Kapadokya Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Doçentidir. Akademik çalışmaları su, enerji ve çevre konularına, sürdürülebilir turizm gelişimine ve Avrasya tarihi ile bölgenin sosyal ve ekonomik meselelerine odaklanmaktadır.

Bu kitabın editörleri Ahmet Yesevi Üniversitesi, Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından 2017’de yayımlanan Development of Hydropower Sector and Its Impact on Energy-Environment Nexus in Central Asia başlıklı kitabı yazmışlardır.

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

Bölümlere ulaşmak için bölüm başlıklarına tıklayınız.

 

İçindekiler

Introduction
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.0

Part 1. Conceptual Framework

Chapter 1. Water, energy and environment nexusHalil Burak Sakal, Oktay F. Tanrisever
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.1

Part 2: National Level of Analysis

Chapter 2. Water-energy-food security nexus in TurkmenistanAksulu Kushanova, Batyr Kurbanov, Claire Franco
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.2

Chapter 3. The use of water for electricity generation in TurkeyCemalettin Tuney
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.3

Chapter 4. Water and energy security in the case of ArmeniaMehmet Cağatay Guler
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.4

Part 3. Regional Level of Analysis

Chapter 5. The review of the water-electricity generation conflicts in Central Asia: the case of Rogun DamOktay F. Tanrisever, Halil Burak Sakal
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.5

Chapter 6. Transboundary water management in the Maritsa River BasinMayıs Kurt
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.6

Chapter 7. Water security and climate change challenges in the transition economies of Central AsiaIskandar Abdullaev, Shavkat Rakhmatullaev
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.7

Chapter 8. Harmonization of water quality legislation in shared basins of Central AsiaTais Reznikova, Shynar Sarikenova, Ruslan Melian
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.8

Conclusion
DOI: 10.35250/kun/9786054448227.9