X. Mantık Çalıştayı

Bildiriler


Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 50
ISBN: 978-605-80953-2-8
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786058095328
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1712

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Yayına Hazırlayanlar: İbrahim Halil Çetres, Halil Burak Sakal, Şafak Ural, Mehmet Arslan, Halise Avşar, Deniz Özen
Kapak Tasarım: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarım: Adem Şenel
Redaksiyon: Sümeyra Demiralp

X. Mantık Çalıştayı, Kapadokya’da Kapadokya Üniversitesi’nin çok değerli katkılarıyla gerçekleşti. Mantık Derneği’nin dokuz yıl boyunca her sene düzenlediği çalıştaya, pandemi dolayısıyla, zorunlu olarak bir yıl ara verilmişti. Bu aradan sonra tekrar yapılabilmesinde Kapadokya Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın katkısı çok büyük olmuştur. Sayın rektöre, mütevelli heyetine, mütevelli heyeti başkanı sayın Dr. Alev Alatlı’ya ve emeği geçen tüm çalışanlara Mantık Derneği olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz

Her büyük medeniyet mantığa daima büyük önem vermiştir. Nitekim mantık çalışmaları; Antikçağ’da, Hint ve Çin medeniyetlerinde, Ortaçağ İslam ve Hıristiyan medeniyetlerinde, Yeniçağ’da doruk noktasına ulaşmıştır. Günümüzde ise mantık, teknolojinin de bir parçası halini almıştır.

Mantık hem günlük yaşamın tam içindedir, onu düzenler ve biçimler; hem de insan düşüncesinin, soyut bir dili olarak, gelişimine katkıda bulunur. Bu özellikleri sayesinde mantık, entellektüel açıdan en olgun dönemini yaşayan kültürlerin önem verdiği ve katkıda bulunduğu bir disiplin olmuştur. Mantık; sadece böyle bir kültürün ürünü olmakla kalmaz, aynı zamanda kültür oluşturan temel bir unsur olma özelliği de taşır.

Bu kitabı oluşturan bildiriler, mantığın geçmişten günümüze kadarki gelişimi ve çok yönlü işlevi konusunda çok değerli bilgiler vermektedir. Her meslekten okuyucunun bu süreci takip edebilmesi, kendi kişisel ve mesleki yaşamında değerlendirmesi en büyük dileğimizdir.

X. Mantık Çalıştayı’nın düzenlenmesinden bu kitabın basılmasına kadar hiçbir yardımı esirgemeyen başta sayın Rektör olmak üzere Kapadokya Üniversitesi’ne, Mantık Derneği olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Şafak Ural
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mantık Derneği Başkanı

Yayına Hazırlayanlar

İbrahim Halil Çetres, Dr. Öğretim Üyesi, Felsefe Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi

Şafak Ural, Prof. Dr., Felsefe Bölümü, İstinye Üniversitesi

Mehmet Arslan, Dr. Öğretim Üyesi, Temel Bilimler Bölümü, Samsun Üniversitesi

Halise Avşar, İstanbul Üniversitesi

Deniz Özen, Arş. Gör., Felsefe Bölümü, İstinye Üniversitesi

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.