Tasswr Ufuk Mushtarak le Al-Insanieh w Al-Kawkab (تصور أفق مشترك للإنسانية والكوكب)

Proje Kitapları


Derleyenler: Hasan Ali Karasar & Şafak Oğuz

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 69
Siyaset Kitapları Serisi: 17
ISBN:  978-605-4448-60-9 (elektronik)
ISBN:  978-605-4448-61-6 (basılı)
DOI: https://doi.org/10.35250/kun/9786054448609
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/2143

© Copyright, 2023, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Seri Editörü: Halil Burak Sakal
Kapak Tasarımı: Nazile Arda Çakır
Sayfa Tasarımı: Adem Şenel
Dil Editörü: Yasser Khazne

İklim Değişikliği, geçmiş ve muhtemel salgınlar gibi küresel krizler, insanlığı ve gezegenimizi tehdit ediyor.  Tüm disiplinlerden bilim insanları ve düşünürler, bu krizlerden çıkış yolları aramak ve bulmak için işbirliği yapmalıdır. Türkiye böyle bir işbirliğini sağlamak açısından merkezî ve önemli bir konumda. Çünkü, Batı’nın en doğusunda, Doğu’nun en batısında ve Kuzey’le Güney’in ortasında yer alıyor. Bu kitap, Kapadokya Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği İnsanlık ve Gezegen için Ortak Ufuk Tasavvuru projesinin bir ürünü. Kitabın bölümlerinde, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden ve disiplinlerden önde gelen bilim insanları ve düşünürlerin tespitlerini bulacaksınız. Bu proje kapsamında ortaya konulan ve kitaba yansıyan bilgi ve tecrübenin, uygulanabilir ortak bir ufka ulaşmaya ve çocuklarımız için daha güvenilir ve güzel bir dünyaya kavuşmaya katkı sağlamasını umuyoruz.

Prof. Dr. İskender Öksüz
Kapadokya Üniversitesi

   

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar halen Kapadokya Üniversitesi rektörü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğretim üyesidir. Daha önce Atılım Üniversitesi (2013-2017) ve Bilkent Üniversitesi (2003-2013) Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde çalışmış, Merkezi Asya ve Avrasya ağırlıklı dersler vermiştir. Kuruluşundan itibaren Bilkent Rusya Araştırmaları Merkezi Genel Sekreterliğini yapmıştır. (2005-2013) Ayrıca Ankara merkezli düşünce kuruluşu Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Orta Asya masası başkanlığını yürütmüştür. (2003-2005) 1996 yılından bu yana düzenli olarak AGİT seçim misyonları çerçevesinde Avrasya’da demokratikleşme ve seçim süreçlerini takip etmiştir. Avrasya ve Merkezi Asya tarihi, politikaları konularında başta Türkiye olmak üzere, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Japonya ve ABD’de arşiv çalışmalarında bulunmuştur. 1990’lı yılların başından itibaren çalışmalarını Merkezi Asya’nın tarihi, siyaseti, etnik ve dini meseleleri konuları ve Türk-Rus ilişkileri ekseninde sürdüren Karasar, Central Asian SurveyEurope Asia Studies ve Cornucopia gibi çeşitli dergilerde araştırmalarını yayınlamıştır. Eski Sovyet Merkezi Asya’sı, Kafkasya ve İdil-Ural bölgelerinde saha tecrübeleri bulunan Karasar, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Doç. Dr. Şafak OĞUZ, Kapadokya Üniversitesi İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) 23 yıllık hizmetinden sonra 2021 yılında emekli olan Dr. Şafak OĞUZ, TSK’daki görevi esnasında Gürcistan’da Birleşmiş Milletler Gürcistan Gözlem Misyonu (UNOMIG) ve Belçika’da NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda çalışmıştır. Doç. Dr. Şafak OĞUZ, Kitle İmha Silahları, Terörizm, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Örgütler ve Barış ve Çatışma Çalışmaları konularında çalışmalar yapmaktadır. İyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kitabın içeriğine erişmek için tıklayınız.