Hangi Duyu? Duyu Eğitimine Yönelik Kısa Bir Kılavuz

Gastronomi Serisi


Yazarlar: Carla Barzanò ve Michele Fossi

Kapadokya Üniversitesi Yayınları: 58
Gastronomi Serisi: 2
ISBN: 978-605-4448-44-9
DOI: 10.35250/kun/9786054448449
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12695/1940

© Copyright, 2022, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Sertifika No: 43348

Eğitsel kontrol: Luisa Marconi
İlüstrasyon: Cinzia Ghigliano
Grafik Tasarım: Andrea Carminati
İngilizce dilinden Türkçeleştiren: Kapadokya Üniversitesi
Çeviri Editörü: Müge Artar
Mizanpaj: Nazile Arda Çakır

Duyarlı olmak, sağ duyulu olmak… Bunlar, duyuların yönelimimiz için önemini vurgulayan günlük ifadelerden sadece birkaçıdır. Tüketim tercihlerimizi ve yaşam tarzımızı nasıl tanımladığımızı duyularımızın yönlendirmesi belirler. Günümüzde, duyusal uyaranlardan gelen algıların duyguların, bilincin ve sinir sisteminin gelişimi üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu algılar ana rahmindeyken bile, yani hayatımızın en erken evrelerinden itibaren, mevcuttur. Duyularımız aracılığıyla sürekli olarak içinde bulunduğumuz çevreden ve kültürden kesintisiz bir duyumlar dizisi alırız. Bu duyumlar beynimizdeki ve belleğimizdeki bağlantıları tanımlar ve şekillendirir.

   

Kitabın içeriğine ulaşmak için tıklayınız.