Cappadocia Journal of Area Studies

Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS) yayın hayatına 2019’da başlamış olan hakemli bir dergidir. Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili bölge araştırmalarına, saha çalışmalarına ve belli bir bölgeye ilişkin güncel ve tarihi değerlendirmelere yer verir. CJAS, hakem değerlendirmesinden geçen orijinal araştırma makalelerini, kitap eleştirilerini ve kısa görüş makalelerini yayımlar; tüm dünyadan akademisyenlere yöneliktir.

Dergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.