Cappadocia Journal of Area Studies

Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS) yayın hayatına 2019’da başlamış olan hakemli bir dergidir. Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili bölge araştırmalarına, saha çalışmalarına ve belli bir bölgeye ilişkin güncel ve tarihi değerlendirmelere yer verir. CJAS, hakem değerlendirmesinden geçen orijinal araştırma makalelerini, kitap eleştirilerini ve kısa görüş makalelerini yayımlar; tüm dünyadan akademisyenlere yöneliktir.

Amaç ve Kapsam

CJAS, Türkiye’de ve dünyada sayısı ve niteliği hızla artan saha çalışmaları, bölge çalışmaları, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur. Dergimiz Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Dilbilim, Coğrafya, İktisat başta olmak üzere her branştan saha çalışmaları ve bölge uzmanlığına katkıda bulunacak makalelere açıktır. Bölge çalışmalarının doğası gereği özellikle disiplinler arası yöntem izleyen makaleler desteklenmektedir. Kapadokya, sınırları tarihi, kültürel ve doğal unsurlar tarafından belirlenen, Türkiye ve dünya mirası açısından öneme sahip benzersiz bir bölgedir. Dergimiz Kapadokya Üniversitesinin içinde yer aldığı Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel, doğal ve beşeri özelliklerinden hareketle, Kapadokya bölgesi ile ilgili makaleler için de bir platformdur. Türkiye’nin yakın ve komşu coğrafyaları, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi bölgeler derginin inceleme alanına girmektedir. Son olarak, Avrupa, Doğu ve Güney Asya, Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya gibi geniş tanımlı bölgeler ile bu bölgelerin içinde yer alan havzalar, alt bölgeler, şehirler, küçük yerleşim yerleri, ekosistemler, doğal ve tarihi bölgeler CJAS içinde yer verilen kategoriler arasındadır.

Dergimizin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.