Sağlık Bilimleri Serisi

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu elde ettiği bilgiler sayesinde davranışlarında meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Öğrenme esas olarak görsel, işitsel ve dokunsal yollarla gerçekleşmektedir. Öğrenmede ne kadar çok duyu organı işin içine girerse öğrenme bir o kadar kolay olmakta ve kalıcılığı artmaktadır. Etkin öğrenme sürecini önceleyerek klinik eğitim standardını yükseltmeyi hedefleyen Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Serisi öğrencilerimizin görsel, işitsel ve dokunsal yaşantılar yoluyla öğrenmesini ve öğrenilen bilginin kalıcı davranış değişikliğine dönüşmesini sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Profesyonel yaşamda müdahale ve uygulamaların tek seferde, eksiksiz ve mükemmel yapılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi profesyonel yaşama hazırlamak için yazılan bu kitaplarda, gözlem ile başlayan ve ustalık düzeyine ulaşması gereken becerileri, gerek laboratuvar uygulama düzenleri içinde, gerekse gerçek insan modelinde üretilmiş maketler üzerinde yapılan vaka çalışmaları sırasında gerçekleştirecekleri invaziv-noninvaziv girişimlerin sıralı işlem basamaklarının yer aldığı kontrol listeleri yoluyla doğru, eksiksiz ve sürekli aynı şekilde yapılan işlemler yoluyla kazanmaları amaçlanmıştır.

KÜN Öğretim elemanlarımızın ortak çabası ile etkin-interaktif öğrenme hedeflerine uygun olarak hazırlanan Sağlık Bilimleri Serisi öğrencilerimizin kendi uzmanlık alanlarına özgü temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında, her bir işlemde ustalaşmış beceri düzeyine ulaşmalarında önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır.

Seri Editörü
Prof. Dr. Vesile Şenol (Kapadokya Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferhan Soyuer (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut Özkırış (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgen Aydıncak (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayfun Eyileten (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr.  Bülent Pişkin (Kapadokya Üniversitesi)

Doç. Dr. Saniye Aydoğan Arslan (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Kazım Şenol (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Doğan (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan Doğan (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meral Başaran (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yıldız (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Banu Süzen (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Güneş Şahin (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Tiryaki (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ceylan (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Özdoğan (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sunman (Kapadokya Üniversitesi)

Öğr. Gör. Zeynep Akidağı (Kapadokya Üniversitesi)

 

Sağlık Bilimleri Serisi Eser Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Sağlık Bilimleri Serisi’nin amacı; Temel Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Beslenme, Fizyoterapi, Psikoloji, Odyoloji, Dil-Konuşma Terapisi ve Hemşirelik gibi Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık kriterlerine uygun olarak hazırlanmış önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda ihtiyaç duyulan ders kitapları, derleme, özgün araştırma ve çeviri eserleri basılı ve/veya elektronik ortamlarda yayımlayarak alana ve literatüre kazandırmaktır. Yayınevimiz, yayımladığı kitapları dünyanın önde gelen üniversite kütüphanelerine göndermektedir.

Siz değerli bilim insanları, alanınızda hazırlamış olduğunuz ders kitabı, özgün araştırma, derleme ya da çeviri çalışmalarınızı Kapadokya Üniversitesi Yayınları aracılığıyla akademik ve toplumsal çevrenizde yaygınlaştırabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Serisi’nde yayımlanmak üzere önerilecek eserlerin hakemlik sürecine tabi olarak değerlendirilmek üzere her yılın en geç 31 Mayıs tarihine kadar Seri Editörü’ne vesile.senol@kapadokya.edu.tr adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Seri Editörü
Vesile Şenol