Sağlık Bilimleri Serisi

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu elde ettiği bilgiler sayesinde davranışlarında meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Öğrenme esas olarak görsel, işitsel ve dokunsal yollarla gerçekleşmektedir. Öğrenmede ne kadar çok duyu organı işin içine girerse öğrenme bir o kadar kolay olmakta ve kalıcılığı artmaktadır. Etkin öğrenme sürecini önceleyerek klinik eğitim standardını yükseltmeyi hedefleyen Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Serisi öğrencilerimizin görsel, işitsel ve dokunsal yaşantılar yoluyla öğrenmesini ve öğrenilen bilginin kalıcı davranış değişikliğine dönüşmesini sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Profesyonel yaşamda müdahale ve uygulamaların tek seferde, eksiksiz ve mükemmel yapılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi profesyonel yaşama hazırlamak için yazılan bu kitaplarda, gözlem ile başlayan ve ustalık düzeyine ulaşması gereken becerileri, gerek laboratuvar uygulama düzenleri içinde, gerekse gerçek insan modelinde üretilmiş maketler üzerinde yapılan vaka çalışmaları sırasında gerçekleştirecekleri invaziv-noninvaziv girişimlerin sıralı işlem basamaklarının yer aldığı kontrol listeleri yoluyla doğru, eksiksiz ve sürekli aynı şekilde yapılan işlemler yoluyla kazanmaları amaçlanmıştır.

KÜN Öğretim elemanlarımızın ortak çabası ile etkin-interaktif öğrenme hedeflerine uygun olarak hazırlanan Sağlık Bilimleri Serisi öğrencilerimizin kendi uzmanlık alanlarına özgü temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında, her bir işlemde ustalaşmış beceri düzeyine ulaşmalarında önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır.

 

Seri Editörü
Prof. Dr. Vesile Şenol (Kapadokya Üniversitesi)