Kültürel Çalışmalar Serisi

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Kültürel Çalışmalar Serisi’nin amacı, en genel anlamda Kültürel Çalışmalar alanında ve Medya Çalışmaları, Edebiyat Çalışmaları, Film Çalışmaları, Uyarlama Çalışmaları gibi metin incelemesine dayalı diğer yakın beşerî ve sosyal bilim alanlarında üretilen yerel ve küresel bilginin Türkiye’deki akademik ve toplumsal çevrelere yayılımını desteklemektir.

Bu amaçla, seride ilgili alanlardaki önemli kuramsal kitapların ve özgün araştırmaların yanı sıra ilgili edebî ve kültürel eserlerin de yabancı dillerden Türkçeye veya Türkçeden (İngilizce başta olmak üzere) diğer yabancı dillere çevirileri uluslararası akademik yayıncılık standartlarına uygun olarak yayımlanmaktadır.

Seri Editörleri
Doç. Dr. Sinan Akıllı (Kapadokya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar (Kapadokya Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Burak ÖZÇETİN (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya ERAYDIN ARGUNŞAH (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mutlu BİNARK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran TEZCAN (Kapadokya Üniversitesi)
Doç. Dr. Emre KOYUNCU (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma KALPAKLI (Selçuk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Defne Ersin Tutan (Başkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYKANAT (Kapadokya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAY (Kapadokya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fatih PARLAK (Kapadokya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖKKAPLAN (Kapadokya Üniversitesi)

 

Kültürel Çalışmalar Serisi Eser Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Kültürel Çalışmalar Serisi’nin amacı, en genel anlamda Kültürel Çalışmalar alanında ve Medya Çalışmaları, Edebiyat Çalışmaları, Film Çalışmaları, Uyarlama Çalışmaları gibi metin incelemesine dayalı diğer yakın beşerî ve sosyal bilim alanlarında üretilen yerel ve küresel bilginin Türkiye’deki akademik ve toplumsal çevrelere yayılımını desteklemektir.

Bu amaçla, seride ilgili alanlardaki önemli kuramsal kitapların ve özgün araştırmaların yanı sıra ilgili edebî ve kültürel eserlerin de yabancı dillerden Türkçeye veya Türkçeden (İngilizce başta olmak üzere) diğer yabancı dillere çevirileri uluslararası akademik yayıncılık standartlarına uygun olarak yayımlanmaktadır.

Seride yayımlanmak üzere önerilecek eserlerin hakemlik sürecine tabi olarak değerlendirilmek üzere her yılın en geç 31 Mayıs tarihine kadar Seri Editörleri’ne sinan.akilli@kapadokya.edu.tr ve duygu.oylubas@kapadokya.edu.tr adresleri üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Seri Editörleri
Sinan Akıllı
Duygu Oylubaş Katfar