Havacılık Serisi

Havacılık Serisi’nin amacı; yer operasyon, uçuş operasyon ve uçuşa elverişlilik alanlarında ders kitapları, derleme, özgün araştırma ve çeviri eserleri basılı ve/veya elektronik ortamlarda yayımlayarak alana ve literatüre kazandırmaktır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Uçak Teknolojisi, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında nitelikli kaynak yaratmayı da hedefleyen Havacılık Serisi, değerli bilim insanı ve sektör profesyonellerinin, alanlarında hazırlamış oldukları ders kitabı, özgün araştırma, derleme ya da çeviri çalışmalarını tüm havacılık sektörü paydaşlarının ilgisine sunmaktadır.

Seri Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu (Kapadokya Üniversitesi)

 

Havacılık Serisi Eser Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Havacılık Serisi’nin amacı; yer operasyon, uçuş operasyon ve uçuşa elverişlilik alanlarında ders kitapları, derleme, özgün araştırma ve çeviri eserleri basılı ve/veya elektronik ortamlarda yayımlayarak alana ve literatüre kazandırmaktır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Uçak Teknolojisi, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında nitelikli kaynak yaratmayı da hedefleyen Kapadokya Üniversitesi Yayınları Havacılık Serisi, değerli bilim insanı ve sektör profesyonellerinin, alanlarında hazırlamış oldukları ders kitabı, özgün araştırma, derleme ya da çeviri çalışmalarını tüm havacılık sektörü paydaşlarının ilgisine sunmaktadır.

Seride yayımlanmak üzere önerilecek eserlerin hakemlik sürecine tabi olarak değerlendirilmek üzere her yılın en geç 31 Mayıs tarihine kadar Seri Editörü’ne eyup.atioglu@kapadokya.edu.tr adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Seri Editörü
Eyüp Atioğlu