Gastronomi Serisi

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Gastronomi Serisi; mutfak eğitimi alan, mutfağa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler için hazırlanmış yayınları içermektedir. Seri içerisinde başta bölge mutfağının tanınmasını sağlayan araştırmalar ve gastronomi alanındaki güncel konular ele alınmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarımızın ortak çabasıyla mutfak alanına bilimsel bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanan seri; bu alanda eğitim alan Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında kaynak oluşturabilecek nitelikte yayınlara yer vermektedir.

Seri Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Demir Özer (Kapadokya Üniversitesi)

Gastronomi Serisi Eser Çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Yayınları Gastronomi Serisi; mutfak eğitimi alan, mutfağa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler için hazırlanmış yayınları içermektedir. Seri içerisinde başta bölge mutfağının tanınmasını sağlayan araştırmalar ve gastronomi alanındaki güncel konular ele alınmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarımızın ortak çabasıyla mutfak alanına bilimsel bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanan seri; bu alanda eğitim alan Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında kaynak oluşturabilecek nitelikte yayınlara yer vermektedir.

Seride yayımlanmak üzere önerilecek eserlerin hakemlik sürecine tabi olarak değerlendirilmek üzere her yılın en geç 31 Mayıs tarihine kadar Seri Editörü’ne ezgi.ozer@kapadokya.edu.tr adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Seri Editörü
Ezgi Demir Özer